Insändare

Medborgare – ställ upp som fritidspolitiker

Mariana Ramelius (sd) ,

En eloge till familjenämndens politiker och tjänstemän I snart fyra år har jag varit politiker och i tre av dem har jag varit aktiv i olika nämnder.

Det är ett roligt och givande ”arbete” om man är beredd på att engagera sig. Du får betalt för mötestiden samt en inläsningstimme som fritidspolitiker men vill du kunna ge medborgarna något så får du vara beredd att ge av din fritid som du inte har betalt för.

Vi politiker har olika åsikter men självklart så arbetar vi alla för kommunens bästa. Men vi har olika vägar att nå dit.

Vi är till viss del styrda av våra partikamrater som inte sitter i nämnden. Demokratiska beslut som är tagna på våra politiska möten inom det parti vi arbetar.

Nämnderna är ju även styrda av den budget som ”vinner” i kommunfullmäktige varje år, i vår kommun så styrs vi av Alliansens och Sjöbopartiets budget eftersom de samverkar och har därmed majoritet.

Vi styrs också av statsbidrag och lagar när vi tar beslut i en nämnd.

Enligt mig så ska ni medborgare styra och det gör ni genom att rösta på det parti som ni tycker för den politik ni vill ha. Ni kan också göra det genom kontakta politiker och framföra era önskemål. Desto större grupp som framför saker desto större slagkraft.

Jag ska sluta med att ge en eloge till familjenämnden och dess arbetsutskott där jag då sitter. Under mina tre år så har vi hela tiden arbetat under ”besparingskrav”, enligt mig så ger ”de styrande” nämnden för snäva ramar, och det kan vi också se eftersom ”de styrande”, efter påtryckningar, varje år ger tillskott i slutet av året.

Bättre sent än aldrig säger man, men att få pengar i slutet av året ger inte samma kraft som att få det i början av ett arbetsår. Men trots att nämnden hela tiden har detta ekonomiska krav hängande över sig så arbetar vi med all kraft för våra barns bästa och man kan påverka genom andra beslut där inte ekonomin styr.

Sedan försöker SD påverka i de ekonomiska frågorna genom att inte låta oss styras av ”de styrandes budget” utan yrkar på hur det skulle varit om vår budget fått styra.

Men trots våra olika åsikter och våra olika sätt att se på ekonomin så har vi ett gott politiskt klimat i familjenämnden. Vi är goda politiker som uppför oss på ett bra sätt och vi har en tjänstemannastab som arbetar för barnens bästa och lyssnar på oss politiker, men så klart framför de även sin syn på hur det fungerar ute i verkligheten.

Så medborgare, var inte rädda för att bli fritidspolitiker, ni behövs och tack för ett gott klimat i familjenämnden trots olika åsikter.