Insändare

Miljardsatsning för att behålla Polentrafiken

Ystads hamn Artikeln publicerades
Gamla Polenfärjor som snart ersätts av nya.
Gamla Polenfärjor som snart ersätts av nya.

Ystads kommun ska bygga två kajplatser i yttre hamnbassängen för Polentrafikens framtida eller nymålade gamla färjor till en kostnad som motsvarar två Ystadsarenor (940 miljoner) bara i första etappen. Vad kostar etapp två med fyra färjelägen? Vad kostar etapp tre? Svar: miljarder.

Visst hade det varit billigare att flytta Polentrafiken till Trelleborg, Malmö, Helsingborg eller Karlskrona som är naturliga hamnar närmare godsets slutdestination? Vem ska betala denna miljardsatsning om staten, EU och privata rederier säger nej? Blir det Ystads skattebetalare?

Denna frågan duckar Kent Mårtensson (S) och Eva Bramsvik-Håkansson (C) för trots att fullmäktige nickat och det är brådis.

Döljer man kostnaderna genom att bygga i etapper eller kallas det en hamnflytt så att ingen ifrågasätter miljardsatsningen på Polentrafiken. Kommer inte de nybyggda större färjorna? Enligt samrådsprotokoll ska lastbilstrafiken tredubblas på Dragongatan till och från hamnen.

Kommunstyrelsens ordförande Kent Mårtensson (S) skriver att ”en avgörande fråga är ännu inte löst, nämligen finansieringen. Det handlar om miljardbelopp och EU-bidrag måste vara en del av finansieringen som jag ser det.” Är det inte högtid att släppa finansieringskalkylen?

Hamnutskottets ordförande Roger Jönsson (S) har heller inget svar på hur etappkostnaderna ska finansieras. Roger Jönsson nästan idiotförklarar sina kolleger på hamnbolaget när han säger att det kommer inga kryssningsfartyg till Ystad.

Hamnbolaget har ju inte fått några direktiv från kommunen/hamnutskottet att möjliggöra eller satsa på någon kryssningstrafik trots att världens största kryssningsfartyg enkelt kan lägga till vid flytbryggor i nästan hela Karibien.

Hade hamnbolagets VD på alla sina lobbyresor talat varmt om Ystad som kryssningsdestination, i stället för hamnbolagets lastbilsvisioner, då hade säkert staten givit hamnstöd åt Ystads kommun och sedan länge hjälp till och byggt och satt igång en blomstrande kryssningstrafik.

Nu är nettoresultatet magra 11 miljoner om året för hela hamnverksamheten.

Roger Jönsson (S) anser det ett slöseri med skattepengar att bygga en kaj för kryssningsfartygen men vägrar kalla hela yttre hamnbassängen som stått tom i 40 år för slöseri med skattemedel.

Hur många hundra miljoner har pumpast in i dagens hamn efter att man fått direktiv att hamnen ska flyttas? Snacka om slöseri med skattemedel.

Kommer Lantmännen att stå tom 10–15 år innan hamnstaden byggs?

Ystad ligger perfekt placerad mellan kryssningsmetropolerna.

Joakim Strandberg