Insändare

MKV-projektet är bra och viktigt för Simrishamn

Ortsdatering Artikeln publicerades

Kommunfullmäktige i Simrishamn har nu beslutat att gå vidare med projektet Morgondagens kommunala vattenrening (MKV). Liksom tidigare var Moderaterna negativa till projektet och yrkade återigen på återremiss vilket fullmäktige avvisade.

Moderaterna anser också att det finns viktigare projekt att satsa på.

Projektet är kostnadsberäknat till 30 miljoner av vilka 10 miljoner redan är investerade och detta gjordes under förra mandatperioden.

Eftersom Moderaterna vill ha ett stopp på projektet för att låta ”någon annan” gå före och att Simrishamn ska ta lärdom av detta och sedan genomföra det är det relevant att ställa några frågor till Moderaterna.

Projektet har rönt ett stort intresse från många håll och samarbete har påbörjats och samarbetsavtal skrivits med elva olika medfinansiärer bland annat IVL, Vinnova, Havs- och fiskemyndigheten, Lunds universitet, Uppsala universitet, Lantbruksuniversitet och KTH.

Organisationer som bidrar både ekonomiskt och kunskapsmässigt i projektet. Dessutom med gratis arbetskraft för forskningsarbetet.

Tror moderaterna på allvar att dessa är beredda att vänta några år till på att Simrishamn ska besluta om projektet? Förmodligen inte, finns säkert andra kommuner som är intresserade av deras samarbete.

Skulle kommunen hoppa av samarbetet och bryta ingångna avtal kan kommunen också bli skadeståndsskyldiga och gå miste av framtida ekonomiskt stöd.

Tror moderaterna att projektet blir billigare att genomföra om några år när lagstiftningen om vattenrening blivit tuffare, byggkostnaderna ökat och samarbetspartnerna förmodligen vänt sig till andra kommuner för ett samarbete?

Moderaterna påstår också att projektet ”tar” pengar från andra projekt i kommunen. Av det som kan utläsas i kommunala handlingar framgår att reningsverket i Kivik kommer att vara ombyggt senast 2020, avtal har skrivits med Tomelilla om vattenuttag/ledning och samtal pågår om samma sak med Ystad.

Kommunens eget reningsverk, Stengården, kommer att byggas om och det på grund av arbetsmiljöskäl.

Vilka andra projekt, som är viktigare än att rena vårt avloppsvatten, menar moderaterna kommer att ”trängas undan” av satsningen på MKV?

Carl-Arne Åhlin