Insändare

Motarbeta välfärdsplundrarna

Utbildning Artikeln publicerades

Den här artikeln är starkt kritisk mot friskolesystemet. Det är inte en kritik mot enskilda friskolor eller deras lärare, de gör så gott de kan precis som alla skolor och lärare.

Det här berör Ystads kommun som har flera verksamma skolkoncerner.

Birgersson förfasar sig (YA 20 januari) över förslaget på tak för vinster i välfärden inom skolan. Han menar att det inte är några problem med friskolor, utom med några icke-namngivna oseriösa företag.

Vanligtvis benämns det som vinster i välfärden, men mycket av det som sker inom friskolesystemet kunde lika gärna kallas för ”välfärdsplundring”. De stora friskolekoncernerna rånar skattebetalarna och välfärden på miljonbelopp varje år.

De som bedriver skolverksamhet får kommunala skattepengar via skolpengen för att göra det. Acade Media ägs av en riskkapitalkoncern vars hela verksamhet handlar om att skapa vinst.

Birgersson menar att vinsten kan öka ”innovation och förnyelse”. Acade Media genomför istället en avancerad skatteplanering och placerar vinsten inom holdingbolag, och slipper därmed betala skatt på sitt resultat. Läsåret 2014/2015 var det på 510 miljoner.

Skälen till att friskolor kan skapa vinst är flera. Friskolor har i allmänhet en högre andel elever per lärare, de har fler yngre och fler obehöriga lärare (cirka 47 procent i friskolor och 29 procent i kommunala 2015), de har högre personalomsättning, och de ger lägre löner än kommunala skolor.

Academedias vd Strömberg fick 2015 fem miljoner i lön plus tjänstebil, lägenhet och 1,2 miljoner i pensionsavsättning.

En av farorna med friskolor är att om de går i konkurs, vilket händer, och då är kommunen skyldig att ordna skolgång till de elever som blir drabbade, även om inte skolpengen för eleverna finns kvar.

På 90-talet när Sverige låg i topp i internationella elevjämförelser var över 90 procent av lärarna behöriga, idag är det under 70 procent behöriga.

Vänsterpartiet menar att Ystads kommun borde satsa på förändringar som gör att behöriga lärare söker sig till våra kommunala skolor. Det är den största garantin för väl fungerande skolor, vilket sedan kommer eleverna tillgodo. Slösa inte våra skattemedel på de som placerar pengarna i skatteparadis.

Vänsterpartiet är idag den enda garanten för ökad välfärd, en välfärd som inte bara går till de som redan har. Vi gör vad vi säger

Göran Brante

Mona Olsson

Vänsterpartiet Ystad

 

Svar direkt:

Ystads Allehandas utgångspunkt för skola, vård och omsorg är kvalitet, att skattebetalarna får vad de betalar för. Det vet alla som läser ledarsidan regelbundet.

Kraven gäller utförare oavsett organisationsform, det finns företag, kooperativ och kommuner som visat sig inte klara av att sköta skolor och äldrevård på ett tillfredsställande sätt. De bör skärpa till sig eller ägna sig åt annat.

Möjligheten att välja arbetsgivare har bidragit till att lärarnas löner ökat väsentligt mer än andra yrkesgruppers de senaste åren.

Lärartätheten är trubbigt mått på kvalitet, men jämför man skolor med likadan sammansättning av årskurser har fristående skolor högre lärartäthet i flera av dem.

Vänsterpartiet tar sedan upp en skolkoncern som inte nämns i ledaren, men eftersom den används som argument är det viktigt att redogöra för fakta. Då koncernen är börsnoterad finns det föredömligt gott om tillgänglig offentlig information om både kvalitet och ekonomi.

Academedia, som också bedriver omfattande förskoleverksamhet i Norge och Tyskland, omsatte 9 520 miljoner kronor 2016/2017 och redovisade ett resultat före skatt på 535 miljoner kronor. Det beskattades med 22 procent svensk bolagsskatt, 118 miljoner kronor. 2015/2016 betalade koncernen 90 miljoner kronor i svensk bolagsskatt.

Någon utdelning till aktieägarna gjordes inte. Utdelningspolicyn lyder: ”AcadeMedias ansvar är främst att tillhandahålla en god utbildning för de ersättningar som erhålls. AcadeMedias fria kassaflöde återinvesteras i verksamheten för att upprätthålla hög kvalitet och finansiera framtida tillväxt.

”För övrigt är det intressant att notera att bland de stora ägarna finns skånska Mellby Gård och staten via AP-fonderna.

Petter Birgersson

Politisk redaktör