Insändare

Närproducderat bättre än ekologiskt odlat

Ortsdatering Artikeln publicerades
Foto: Terje,Bendiksby

Ekologisk odling genererar en skörd med 30 procent lägre avkastning än konventionell odling.

När grödan växer på åkern, binder den koldioxid via fotosyntesen. Förmågan att binda koldioxid beror på hur kraftig grödan är.

Grödans förmåga att ta upp koldioxid står i direkt förbindelse till avkastningen per hektar. Alltså binder konventionell odling ungefär 30 procent mer koldioxid än ekologisk.

I media har jag läst att ekologisk odling påverkar vattendragen negativt, men ej med vad, kan det vara kväve?

Hushållningssällskapet i Malmöhus län fick en gård, som aldrig fått handelsgödsel. Där undersökte man dräneringsvattnet på näringsläckage och fann att det innehöll mindre med fosfor men mer kväve än konventionellt jordbruk.

Detta var för 20 år sedan, mycket har hänt sedan dess. Vanlig odling har vidtagit många åtgärder för att minska urlakningen.

Att ekologisk odling läcker mer kväve beror på baljväxternas kvävesamlande bakterier, som kan leverera 400 kilo kväve per hektar. Det finns ingen höstsådd som kan ta upp så stor mängd kväve.

Det bästa med ekologisk odling är priset som betalas för produkterna och kundernas stöd. Är smaken skillnad eller tro?

När det gäller kött är ålder viktig men miljön förlorar på det.

Vid konventionell odling sprutar man mot ogräs svampar och insekter. Där finns stor kontroll på kemiska bekämpningsmedel, men obesprutad svamp kan vara giftigare till och med till exempel Nikotin, som är ett klass 1 gift som det krävs speciell behörighet för att handha.

Slammet från reningsverket i Ystad får ej spridas på åkermark! Det innehåller zink som kommer från mjällschampo. Det är inte användaren som är skyldig, lika lite som bonden när han sprutar.

Vad händer med jordens bördighet med ekologisk odling? Redan Linné skrev på mitten av 1700-talet att ängarna bar allt lägre avkastning. Detta berodde på att ängarna tillfördes inte lika mycket näring som man bortförde.

Man måste ersätta den näring som bortförs från jorden, annars blir den utarmad, och detta sker sakta. Det tar cirka 200-300 år innan åkermarken blir utarmad.

Jag är orolig för framtiden. Köp närproducerat, det är bäst för vår miljö.

Ersätt bortförd näring för att bevara jordens bördighet

Sven-Gunnar Bramsvik