Insändare

Här är historien – bakom begreppet Österlen

Historia ,

Österlen betyder sedan tidigt 1000-tal sandlandet öster om farleden, berättar Lennart Forsfält, historieintresserad seglare från Skillinge.

Begreppet Österlen har ju nu blivit ett kommersiellt varumärke. I vissa kampanj- och reklammedia ingår både Åhus och Ystad i Österlenregionen. Många tror att vägen Ystad – Kristianstad är gränsen, andra tror att det var när Fritiof Nilsson Piraten och hans dryckesbröder på Hotell Svea i Simrishamn träffades över en god middag, som definitionen av Österlen bestående av de tre häraderna Albo, Järrestad och Ingelsta uppstod.

Jag tror dock inte på något av dessa önsketänkanden. Ordet farled har alltid betytt en led till sjöss, en segelled och inte en väg på land. En väg för seglare och lastfartyg som vikingarnas knarrar, Hansans koggar eller de holländska koffarna. Alla olika fartygstyper byggda för last och för att kunna seglas på grunda vatten och i djuprännor mellan sandöarna som till exempel i Hiddensee, Rügen, Usedom eller innanför de Frisiska öarna.

Farled är per definition en segelled, en led för sjöfarare likt den som den danske kungen Valdemar Segraren på 1200-talet beskrev. En segelled inomskärs från Utlängan i Blekinge, via Åland, till Reval i Estland.

Alltså: farled har med sjöled att göra och inte med landsvägar.

Tumathorp var vid den tiden huvudstad i sydöstra Skåne, inte Simrishamn. Simrishamn var ett fiskeleje utan sjövägar till Tumathorp. Tumathorpsån, nuvarande Tommarpsån, hade upp till tio forsar som byggts ut till vattendrivna kvarnar. Den enda transportvägen från havet till Tumathorp var farleden, ån, från Sandby mellan sanddynerna strax väster om Skillinge. Om man följer den åns dalgång inåt land ser man stränderna av en gammal å stor nog att segla uppför. Det går att följa denna dalgång hela vägen till Tumathorp. Vid inloppet till denna led fanns inget väderskydd förutom Skillingebukten. Därför blev Skillingebukten tidigt en viktig ankringshamn i väntan på bra vind uppför nuvarande Sandbybäcken.

Denna å gick även invid Glimmingehus och det var den som gav vatten åt borgens vallgravar. Glimmingehus byggdes för att skydda denna farled.

Min slutsats är att huvudorten var Tumathorp, enda skyddande naturliga hamn var Skillingebukten och Glimmingehus byggdes för att skydda farleden upp till Tumathorp. Österlen betyder således öster om farleden, och då farleden mellan Sandby och Tumathorp.

Sedan må turistbyråer, reklambyråer och lokalpolitiker utnyttja begreppet Österlen hur de vill men bakgrunden och historien måste leva vidare.

Lennart Forsfält, 89-årig historieintresserad seglare i Skillinge