Insändare

På väg mot ett ”delat” Sverige

Göran Göransson (KD) ,

Vi är på god väg till ett Sverige med medborgare, som har ytterst lite förståelse, respekt och acceptans för individer och grupper, som man inte kan identifiera sig med.

Sverige börjar alltmer närma sig de ekonomiska villkoren i flertalet andra länder vad gäller inkomstskillnader trots ett högt och i många delar ett osunt skattetryck exempelvis ”pensionärsskatten”.

Skandaler och korruption ökar, det politiska förtroendekapitalet sjunker, den politiska kompetensen sviktar är exempel på ytterligare förändringar som påminner om världen i stort.

Utanförskapet av svenskar och invandrare utan jobb har förstärkt bilden av ett delat Sverige ytterligare.

Det presenteras en mängd olika lösningar på denna utmaning, inte minst i dessa dagar ett år innan valet. Man överbjuder varandra i budgetprocessen och försöker komma fram till lösningar.

Jag menar, att man fortfarande inte har analyserat och lärt av de misstag man gjort i exempelvis mottagandet av flyktingar. Vi kommer då inte heller komma fram till realistiska lösningar.

Acceptansen och respekten för den förhållandevis stora invandrargruppen brister hos många svenska medborgare eftersom de inte förstår och inte heller delar det politiska etablissemangets syn.

Vi får därmed en ”vi och dom-mentalitet”, som på sikt är förödande för sammanhållningen i Sverige.

I analysen borde man ha konstaterat, att den mer eller mindre kravlösa migrationspolitiken har varit förödande.

Medborgaren förväntar sig i allmänhet att man gör rätt för sig efter förmåga, vilket också leder till respekt för individen oavsett bakgrund.

Flertalet invandrare kan och ska också göra motprestationer för att kunna komma i åtnjutande av vårt välfärdssystem och få respekt.

Det kravlösa systemet underskattar faktiskt individernas förmåga och förstärker utanförskapet.

Det politiska landskapet i Sverige är i hög grad en konsekvens av myndigheternas/politikernas naiva och många gånger slappa förhållningssätt till migrationsutmaningen.

Att våga ställa krav och tydliggöra förväntningar kan aldrig vara fel. Ett samhällskontrakt, där individen måste acceptera spelreglerna i Sverige och också vara medveten om vad som händer ifall man inte uppfyller dessa.

Respekt förtjänar och får man genom att följa spelreglerna. Detta gäller i hög grad även nyanlända.