Insändare

Parker och bra service viktigare än lekplatser och utegym

Ystad Artikeln publicerades

Som den landsbygdsadvokat jag är så borde jag kanske glädjas nu när anslaget till vårt ”Fokus på byarna”-program nästan fördubblats. Men risken finns att pengarna bara kommer att gå till ytterligare lekplatser och utegym.

Det är mycket sådant i byalagens önskemål. (Se Ystads Allehanda 28 november 2017.) Många av de medborgarförslag som kommer från de boende ute i byarna, och som klubbas igenom, tillhör även dessa kategorin lek och spel.

Lekplatser, utegym och boulebanor i all ära, men det börjar bli lite för mycket av varan. Grejorna ska användas och underhållas också.

Det är heller ingenting som på allvar kan vara med och bidra till att vända en dyster landsbygdsutveckling. Devisen min gäller fortsatt. "En turism på frammarsch behöver en landsbygd med servicefaciliteter, och en landsbygd i stagnation behöver turismen som drivmedel." Landsbygd i sammanhanget liktydigt med byarna.

Bed and breakfast två kilometer ut i ingenstans tillför härvidlag väldigt lite. Servicefaciliteterna måste finnas i centrum av det lilla samhället. I omedelbar närhet av varann – och helst också utmed stora allfartsvägen. Skapandet av en stadskärna helt enkelt. Om än aldrig så liten. Tillgängligt och användarvänligt.

Framförallt för våra gäster, turisterna. Som för övrigt inte nödvändigtvis måste vara långväga och säsongsbundna. Det kan också vara familjen från Ystad som vill tillbringa en novemberweekend på stadshotellet i Löderup. Det presumtiva.

Hur lite ett samhälle än är så ska det betraktas som en stad, så som man gör i amerika. Om inte annat så för en turism i skriande behov av dagligvarubutiker, hotell, restauranger, tvättomater och drivmedelsstationer. Servicefaciliteter som också blir till mötesplatser. Riktiga mötesplatser! Något som de boende på landsbygden är i skriande behov av. Ett skjul vid lekplatsen räcker liksom inte.

Avslutningsvis, ytterligare lite hjälp på traven – till byalagen såväl som politiker och tjänstemän. Vad mer servicefaciliteter hittar man i en stad? Jo, parker bland annat.

Det var min käre ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Stefan Malmberg (S) som uppmärksammade mig på att det även ute i byarna behövs grönområden. Helt riktigt! Med en egen stadspark visar det lilla samhället att man betyder, menar och vill något.

Carl Bengtsson