Insändare

Insändare: Plantin kritiserar utan att ha egna lösningar

Ystad Artikeln publicerades
Utsikt från termosen över Ystads hamn
Foto: Carl Johan Engvall
Utsikt från termosen över Ystads hamn

Svar på Henrik Plantin insändare i YA 13 juli. Det är lätt att kritisera när man inte har egna lösningar.

Centerpartiet i Ystad har haft förmånen att tillhöra två olika majoriteter i Ystads kommun under de senaste mandatperioderna. Under nuvarande mandatperiod har C och S arbetat strategiskt med tillväxt och näringslivsutveckling, skol -och utbildningsfrågor, vård och omsorg, miljö/klimat och folkhälsa, infrastruktur och kommunikationer, kultur och fritid.

Utöver viktiga samhällsfunktioner och service till medborgarna behöver politiken driva utvecklingen framåt. Utmaningen är hur Ystads kommun ska bli attraktiv för framtidens generationers medborgare samtidigt som kommunen ska ge god service till invånarna som bor här idag.

Det är intressant att nu reflektera över hur de olika politiska partierna i Ystad har deltagit och medverkat till att arbeta resultatinriktat och föreslå lösningar som är till största möjliga nytta för Ystads kommuns medborgare, oavsett partifärg.

Det är Henrik Plantin och övriga moderater i Ystad som förvånar oss allra mest. Under mandatperioden har M valt att inte delta i nämndernas beslutsärenden och med andra ord, undvikit att påverka och utveckla Ystads kommun.

Frågan är vad moderaterna vill? Hur vill M sanera i den växande låneskulden? Hur vill M prioritera i investeringarna? Vilka finansieringslösningar föreslår M?

Varför kritisera när man inte har egna idéer med konkreta lösningar? Henrik Plantin klagar över den stora låneskulden men glömmer att Ystad har stora tillgångar som genererar intäkter, nöjda medborgare och som höjer attraktiviteten. Är inte dessa tillgångar värda något?

Menar Henrik Plantin att investeringarna i det nya vattenverket som ger hushållen gott om vatten hela året, ett reningsverk som möjliggör att fler kan bosätta sig i Ystad, ett badhuset och en arena som vi alla är stolta över, är förkastliga?

Socialdemokraterna och Centern har klarat av att finansiera dessa stora investeringar under mandatperioden utan att höja skatten, vilket visar på att de kommunala verksamheterna arbetar kostnadseffektivt.

Men Centerpartiet slår sig inte till ro med detta, utan vi vill mer! Vi vill fortsätta utveckla och säkerställa kvalitén i förskola, skola och äldreomsorg. Det behövs byggas fler förskolor, skolor och boende för vård och omsorg för att möta de behov som uppstår i takt med ökat antal invånare.

För att den nya Hamnstaden med fler bostäder ska bli möjligt måste först hamnverksamheten flyttas enligt statligt riksintresse, från inre hamnen till ett yttre läge.

Enligt moderaternas valprogram så vill M också bygga bostäder i nya hamnstaden men det vill kanske inte Henrik Plantin? Är moderaterna splittrade i frågan?

Eva Bramsvik Håkansson (C)

Jan Erlandsson ( C)