Insändare

Privatiseringar eller förstatligande löser inte vårdens problem

Ortsdatering Artikeln publicerades
Foto: Christine Olsson/TT

Kristdemokraterna Lars Lundgren och Per Einarsson menar att sjukvården i Kryh är på väg utför och att en skönmålning av läget inte kommer att hjälpa en redan utdömd sjukvård (YA 11 maj). Jag håller med om att det inte finns någon anledning att skönmåla den skånska sjukvården, men det finns heller inte anledning att svartmåla den.

Under de senaste åren har vi i det rödgröna styret bland annat anställt fler i vården, reducerat helgtjänstgöringen, minskat antalet timmar för dem som arbetar ständig natt och gjort flera stora utbildningssatsningar.

Vi arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön och få fler att vilja stanna kvar och arbeta för oss. Men jag håller med om att det behövs göras mer.

Vi är överens i sjukvårdsnämnd Kryh om att det behövs fler vårdplatser på Ystads lasarett, i synnerhet på medicinavdelningen.

Lundgren och Einarsson är säkerligen medvetna om att vi på nämndssammanträdet i april fattade beslut om att öppna fler vårdplatser. Det är ett steg i rätt riktning.

En avgörande faktor för att kunna öppna fler vårdplatser är att det finns tillräckligt många specialistsjuksköterskor inom varje avdelning. I nuläget råder det brist på specialistutbildade sjuksköterskor - i hela landet.

För att råda bot på den bristen i Skåne har vi socialdemokrater presenterat vårt första vallöfte. Årligen ska 300 sjuksköterskor få utbilda sig till specialistsjuksköterskor och 40 undersköterskor ska ha möjlighet att utbilda sig till specialistundersköterskor. Dessutom utökar vi antalet utbildningsplatser för läkare inom allmänmedicin så att totalt 660 blir färdiga år 2026.

Därtill satsar vi på fler handledare inom vården så att medicinska sekreterare och sjuksköterskor känner att det finns stöd och möjlighet för att fullfölja sin utbildning. Fler utbildningsplatser inom vården är helt avgörande för bättre tillgänglighet och fler vårdplatser.

En annan avgörande faktor för att utveckla vården är samarbetet med de skånska kommunerna.

I Ystad kommer vi inom kort att påbörja arbetet med att öppna en familjecentral. Familjecentraler är en hälsofrämjande arena för blivande föräldrar och barnfamiljer där barnhälsovård, barnmorskemottagning, öppen förskola och socialtjänst samlas under samma tak.

Genom utbildningsinsatser, fler anställda, bättre arbetsvillkor och samverkan med kommunerna tar vi socialdemokrater ansvar för den skånska sjukvården.

Kristdemokraternas svar på hur skånsk sjukvård bör styras i framtiden är att skjuta ansvaret till nationell nivå och privatisera två skånska sjukhus.

Att förstatliga sjukvården är inte lösningen på vårdens problem. Sjukhus verkar under olika förutsättningar i landet och bör därför styras av regionpolitiker som känner verksamheten bäst.

Det är inte rimligt att staten ska bestämma vilka operationer som ska genomföras på CSK eller hur akutmottagningarna bäst organiseras i Skåne.

Hur skånska patienter skulle bli betjänta av distansstyre, eller privatisering av två sjukhus som riskerar att bryta upp sammanhållna vårdkedjor och stabila arbetsgrupper är upp till Kristdemokraterna att besvara.

Det svaret bör presenteras tillsammans med svaret på frågan om Ystads lasarett står med på Lundgren och Einarssons utförsäljningslista. Ystadsborna förtjänar ett svar.

Maria Nyman Stjärnskog (S)

Ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh