Insändare

S möjliggjorde besparingarna

Mariana Ramelius Fredrik Jönsson ,

Svar till socialdemokraterna insändare i YA 13 oktober ”SD-beslut som förvånar på riktigt”.

Sverigedemokraterna gjorde yrkande i familjenämnden, vilket handlade om punkterna som fanns på dagordningen. Om vi fått igenom vårt yrkande och alliansen sen kommit med nya "sparförslag" fick de besluten tas då och inte i läget som fanns.

Socialdemokraterna hade en möjlighet att stötta SD i beslutet mot personalindragningar, men ni ställde er istället för personalindragningar genom att avstå att rösta.

Är det att värna om våra anställda och få dem att må bra? Det beslutet kan ni inte komma ifrån genom att säga att inga besparingar ska verkställas.

Genom att avstå från att rösta såg ni till att besparingar gjordes, på riktigt. Gällande att ni är emot effektiviseringskrav liksom vi, så kan SD säga nej till alla effektiviseringskrav som alliansen kommer att lägga. Men det kan inte ni, för ni reserverade er aldrig mot de styrandes budget i juni och därmed har ni antagit den enligt kommunlagen. ”I offentlig förvaltning anses man i juridisk mening ha stött beslutet om man inte reserverar sig.”

Angående att föra en stringent politik och att våga ta beslut!

På Kommunstyrelsens möte före sommaren röstade socialdemokraterna för besparingar i familjenämnden med orden att man måste följa kommunlagen. Nu gör man tydligen tvärtom enligt tidningsuttalanden och jag vet inte om det är att vara stringent.

Våga ta beslut är något som SD vågat/vågar men ofta ser vi socialdemokraterna avstå från att ta beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Socialdemokraterna har ett delvis betalt oppositionsråd som sitter i ett viktigt organ, kommunstyrelsens arbetsutskott, som ska förbereda ärenden inför kommunstyressen, där hon ofta väljer att inte delta i beslut.

Det är i arbetsutskottet som hon borde ta beslut och få fram oppositionens åsikt från start. Enligt kommunallagen är det inte att föredra att en ledamot gång på gång ej deltar i beslut.

Gällande Cecilias ord om att Sverigedemokraterna säger saker i kommunstyrelsen så återkommer jag gärna till det framöver när vi har ett justerat protokoll.

Sverigedemokraterna vågar ta beslut och det har vi visat många gånger. På riktigt, och vi för inte oppositionspolitik på låtsas, så som socialdemokraterna gör.