Insändare

(S) vill fortsätta med framgångsrik reformpolitik

Politik Artikeln publicerades
”Sveriges två miljoner pensionärer förtjänar trygghet och ska inte ha någon särskild pensionärsskatt”, skriver insändarskribenterna.
Foto: Anders Wiklund/TT
”Sveriges två miljoner pensionärer förtjänar trygghet och ska inte ha någon särskild pensionärsskatt”, skriver insändarskribenterna.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har arbetat hårt för att få ordning på statsfinanserna och satt ansvarsfulla investeringar i samhällsbygget före orättvisa skattesänkningar.

Detta skriver Kent Mårtensson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ystad och riksdagsledamoten Kerstin Nilsson (S).

Vi fick börja med att sanera bort 60 miljarder kronor från Alliansens dagar. Överskottet beräknas bli 80 miljarder kronor. Hälften av det vill vi använda till att betala av på statsskulden, medan vi vill använda den andra hälften till kraftfulla investeringar i samhällsbygget. När Sveriges ekonomi går starkt ska det märkas i vardagen för vanligt folk.

Vi ser en mycket positiv utveckling på arbetsmarknaden med över 200 000 fler i arbete och ungdomsarbetslösheten har halverats. Vi har klarat 90-dagarsgarantin för ungdomarna. Sysselsättningsgraden för alla grupper ökar och arbetslösheten har gått ner med över en procentenhet. Det finns 100 000 lediga jobb, samtidigt som arbetslösheten är för hög. Vår bedömning är att arbetslösheten sjunker de kommande åren.

Årets reformer ökar tryggheten i samhället med ytterligare satsningar på polis och försvar, men också genom att stärka sjukvården och skolan.

Vi vill ge barnfamiljerna en tryggare ekonomi. Barnbidraget kommer att höjas från och med mars månad i år och så även studiebidraget för gymnasieungdomar, som kommer att betalas ut retroaktivt för mars - juni i juli månad. Barnbidraget kommer under en period av livet då man behöver lägga ganska mycket pengar på vinterskor, blöjor och overaller. Även barnfamiljer med försörjningsstöd tar del av barnbidragshöjningen.

Satsningen innebär att barnbidraget och studiebidraget, som framförallt lämnas till studerande i gymnasieskolan, höjs till 1250 kronor per barn och månad. Med den här typen av satsningar stärker vi den generella välfärden och minskar därigenom ojämlikheten. Sverige ska hålla ihop.

Du som med slit och arbete byggt vårt land ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen. Sveriges två miljoner pensionärer förtjänar trygghet och ska inte ha någon särskild pensionärsskatt. Skatten sänks för 3 av 4 ålderspensionärer med upp till 410 kronor i månaden. Efter nästa steg 2019 är pensionärsskatten helt borta 2020.

För att förbättra för dem som har det tuffast höjer vi i år bostadstillägget för 290 000 pensionärer med upp till 470 kronor per månad. Skattesänkningen tillsammans med höjt bostadstillägg innebär att till exempel en ensamstående pensionär kan komma att få nära 11 000 mer i plånboken per år.

Vi ser nu konkreta resultat av socialdemokratisk politik. Vi är stolta, men inte nöjda, och med ditt förtroende kan vi fortsätta denna reformpolitik.

Kent Mårtensson (S) Kommunstyrelsens ordförande Ystads kommun

Kerstin Nilsson (S) Riksdagsledamot Socialförsäkringsutskottet