Insändare

Säkrare miljösatsningar trängs undan

Simrishamn Artikeln publicerades

I en insändare i YA (3 mars) försvarar Carl-Arne Åhlin ensidigt förslaget att anslå 30 miljoner till försök med vattenrening.

Det är VA-kollektivet som får svara för både investering och drift. Investeringen motsvarar 3300 kronor per abonnent. Satsningen har fördyrats med 50 procent sedan den var uppe till behandling för ett år sedan.

Åhlin har en nästan religiös övertygelse om att detta är den optimala lösningen och inget ska få ifrågasättas. Det är väl politiken som beslutar och tar ansvar så det känns därför märkligt att jag får kritik för att jag i kommunfullmäktige ifrågasatt satsningen.

Det hade varit bra om även Åhlin och majoriteten mer nyanserat analyserat satsningen med dess risker och konsekvenser. Det är inte en kommuns uppgift att bedriva forskning.

På många ställen pågår motsvarande försök men ingenstans har man lyckats fullt ut. Det vore rimligt avvakta och ta lärdom av detta innan man gör en egen storartad satsning.

Det känns aningen överdrivet kaxigt och dumdristigt då man i handlingarna hävdar att Simrishamn ska bli den som först lyckas. Driftkostnaden för projektet är inte känd. Tycker Åhlin att majoriteten tar ansvar då det inte finns en helhetskalkyl och konsekvensbeskrivning för satsningen?

När upphandlingen nu gjordes ville ingen lämna anbuden på byggnationen utan man fick be om anbud. Det gör att byggnationen till följd av detta blir avsevärt dyrare då det inte finns någon konkurrens.

En allvarlig invändning är att satsningen tränger undan andra angelägna satsningar inom VA. Projektet ska finansieras med 5 miljoner kronor från satsningen på ny vattenledning Brösarp-Kivik. I de norra kommundelarna råder idag byggförbud då det saknas vatten och reningsverket behöver byggas ut.

För finansiering av projektet ska också föras 2 miljoner från förstärkning av ledningsnätet Hammenhög-Smedstorp. När det regnar tvingas man brädda över orenat avloppsvatten vid Bjärsjö. Då rinner orenat avloppsvatten rakt ut i Tommarpsån. Tala om negativ miljöpåverkan. För att lösa detta finns inga medel avsatta före 2021.

De här nämnda satsningarna är rimligen viktigare satsningar än IVL-projektet. Dessutom har dessa en garanterad miljönytta.

Nu försöker man på alla håll förneka att det ger undanträngningseffekter. Alla vet att det finns en viss mängd resurser såväl ekonomiskt som personellt och det inom denna ram får göras en prioritering. Majoriteten gör sin prioritering men måste också våga stå för den.

Christer Akej (M)

2:e vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden