Insändare

Sänkta reseavdrag sänker landsbygden

Politik Artikeln publicerades

Återigen angriper regeringen med Miljöpartiet i spetsen de som bor och verkar på landsbygden. Regeringen har nu tagit fram ett nytt förslag till reseavdrag.

Enligt förslaget ska reseavdragen försämras och särskilt drabbas de som använder bilen. För de som vill bo och verka på landsbygden finns mestadels inget alternativ till bilen. Detta innebär att befolkningen på landsbygden återigen ska stå för notan då regeringen ska spara.

Förslaget är att alla ska få samma avdrag oavsett färdmedel. Vidare ska sträckan för rätt till avdrag bli längre. Detta skapar en obalans och ger en stor orättvisa för framförallt de som är hänvisade till bilen. Bilen är redan hårt beskattad genom de höga skatterna på drivmedel. Kollektivtrafiken däremot är subventionerad via skatten. I Skåne betalar skattekollektivet i genomsnitt nästan halva den faktiska biljettkostnaden. På många andra ställen i landet ligger subventionsgraden än högre .

De som vill bo på landsbygden och är hänvisade till bilen får betala en rejäl skatt för att köra sin bil. Skatten på drivmedel utgör idag drygt 60 procent eller runt tian per liter drivmedel. Utöver skatten på drivmedel betalar fordonsägaren fordonsskatt, skatt på sin bilförsäkring och har betalat en rejäl slant i olika skatter då bilen inköptes. Vidare får de som måste använda bilen via skatten betala halva reskostnaden för andra som åker kollektivt.

Förslaget innebär att avdraget ska vara lika för dessa båda grupper . Alltså samma avdrag om Du betalat alla dina kostnader själv plus hälften för de som åker kollektivt som om Du fått din resa subventionerad till hälften. Är detta rimligt?

En kostnadsjämförelse för ex. en person som har 25 km till jobbet visar tydligt orättvisan. Saknas kollektivtrafik är personen hänvisad till bil. En bil kostar någonstans runt 30 kr/mil att köra. Den dagliga kostnaden blir då 150 kr. och på en månad blir det runt 3000 kr. Den som istället kan åka kollektivt kan för motsvarande sträcka köpa ett månadskort för 690 kr och på detta åka obegränsat. Alltså har bilresenären en merkostnad varje månad på 2310 kr.

Nu är det bara att hoppas att Centern och Liberalerna som såg till att vi fick en fortsatt S ledd regering i denna fråga vågar säga stopp. Centern vill ju gärna framstå som landsbygdens parti. Det gäller nu att visa detta i handling. Våga stå mot och inte bara vara S regeringens lydiga jasägare.

Christer Akej (M)