Insändare

Satsa på lärlingsutbildningar

Ortsdatering Artikeln publicerades

Alla vill inte och ska inte behöva bli akademiker. Nu är det dags för riktiga lärlingsutbildningar där utbildningen sker ute på lokala företag.

Den svenska skolan har problem. Var sjätte går ut grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet. Var tredje gymnasieelev hoppar av skolan före examen.

Problemen märks inte minst i Skåne. I Sjöbo var förra året var femte elev inte behörig till gymnasiet. I Höör nästan var fjärde elev. I Ystad är det 10 procent som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg.

Det finns många orsaker till detta. En orsak är att skolpolitiken bygger på en socialdemokratisk tro att alla är lika och att alla ska läsa på högskola. Det tycker vi är fel. Människor är olika. En del har fallenhet för det teoretiska och andra för det praktiska.

Vi vill se ett kraftigt utbyggt lärlingssystem – en tvåårig yrkesskola – där utbildningen sker hos företag, exempelvis inom hantverksyrken.

Vi ska inte tvinga yrkeseleverna att läsa in högskolebehörighet, men det ska vara en möjlighet för alla. Sådan framgångsrika lärlingssystem finns i Danmark och Tyskland.

Idag råder det samtidig brist på både arbete och arbetskraft i Skåne. Många företag säger att de inte kan växa i önskad utsträckning på grund av misslyckade rekryteringsförsök.

Exempelvis har det länge varit akut brist på kockar i Skåne och nu tvingas restauranger rekrytera personal utomlands och hyra in kockar via bemanningsbolag.

Många företag vittnar om att de har stora problem med att anställa efter sitt rekryteringsbehov och därför hindras att växa. Det är en orimlig situation i ett samhälle där många går arbetslösa.

Med lärlingar skulle vi kunna möta efterfrågan på arbetsmarknaden med fler och bättre förberedda elever.

Elever på dagens yrkesprogram vill träffa fler arbetsgivare under sin utbildning och att en större del av denna sker praktiskt ute på företag.

Alla vill inte och ska inte behöva bli akademiker. Men socialdemokraterna klamrar sig fast vid en syn där alla ska stöpas i samma form, där alla gymnasieprogram ska vara högskoleförberedande och där alla ska gå i skolan lika många år, trots att vi vet att det bidrar till att avhoppen från gymnasiet ökar. Det är obegripligt.

När man inte klarar av skolan blir det svårare att få arbete. Nu ser vi en växande arbetslöshet bland ungdomar som hoppar av skolan och bland nyanlända.

Att leva på bidrag begränsar människors frihet och möjlighet till självständiga liv.

Allting börjar i skolan. Går det bra för skolan går det bra för Sverige.

Charlotte Ramel-Andersson (L), Sjöbo

Hans Hulthén (L), Ystad

Mats Persson (L), riksdagsledamot Lund