Insändare

SD vill begrava ett mångårigt jämställdhetsarbete

Ystad Artikeln publicerades

I en insändare i Ystads Allehanda den 30 juli under rubriken Familjepolitik har Leif Olsson Svensson tagit upp fyra förslag i Sverigedemokraternas politik som visar på hur SD vill överge reformer som flera generationers kvinnor och män kämpat för att nå.

SD vill...

1. Återgå till sambeskattning, om än bara frivilligt, och pekar på det stora lönegapet mellan kvinnor och män.

2. Att vårdnadsbidraget ska höjas, med motivering att förskolan är förhållandevis dyr.

3. Att föräldraförsäkringen inte fördelas lika mellan föräldrarna. Eftersom kvinnor har lägre lön så lönar det sig för de flesta familjer att kvinnorna tar hand om barn och hem.

4. Att aborträtten ska begränsas och vara fri endast fram till den tolfte veckan, med motiveringen att aborttalen är för höga, oklart vad som vore acceptabelt.

SD:s politik står i klar motsats till Socialdemokraternas jämställdhetsmål att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv.

Det innefattar att kvinnor och män ska ha samma möjligheter:

1. Att vara aktiva medborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

2. Betalt arbete ska ge ekonomisk självständighet livet ut,

3. Även när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling och till en god hälsa, vård och omsorg.

4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

6. Frihet från våld såväl som rätt till kroppslig integritet.

SD:s strategi verkar ofta vara att börja med vissa avgränsade, relativt små steg. Men det finns en riktning.

På sikt kan förslagen, om de genomförs, kanske leda till den situation som fanns i Sverige för 50–100 år sedan och kanske, på lite längre sikt, till den situation som SD så hårt kritiserar i andra kulturer.

Gunilla Olsson (S)

Ystad