Insändare

Simrishamn kan bli ett spetssjukhus

Simrishamn Artikeln publicerades

Protesterna hjälpte. Förslaget om att Simrishamns sjukhus ska dras in i Region Skånes stora administration får inte gehör.

Sjukhuset i Simrishamn.
Sjukhuset i Simrishamn.

Makten över vad som händer på vårt sjukhus flyttas inte till tjänstemän som sitter långt från Österlen. Det tror jag är jättebra för sjukhusets framtid.

Detta var ett första steg för att kunna ha kvar vårt sjukhus. Men detta räcker inte. Sjukhuset har under lång tid krympt, avdelningar har lagts ner och verksamheten har minskat. Nu måste vi ha en plan för framtiden.

Satsningen i Simrishamn bör inte handla om vem som ska driva sjukhuset utan vad vi ska fylla det med. Vi ska titta på de goda exemplen där sjukvården jobbar nära kommunen i små organisationer. Hälsostaden i Ängelholm är ett sådant exempel.

Deras framgång beror i stor utsträckning på att det är en liten organisation med korta beslutsvägar.

Administrationen ska minimeras samtidigt som vi ska lyssna på vårdpersonalen.

Patienten ska stå i centrum och personerna som jobbar i vården ska kunna påverka sitt jobb.

Jag tror att vägen framåt är att små sjukhus som Simrishamn måste specialiseras. Kvaliteten på vården förbättras markant när ett sjukhus tar hand om många liknande fall.

Simrishamn har alla förutsättningar att kunna bli ett litet spetssjukhus dit människor från resten av Skåne och Sverige söker sig. Men då måste vi satsa och ha en tydlig plan. Jag kommer att göra mitt bästa för att bidra till detta.

Långsiktigt går Simrishamns sjukhus mot en dyster framtid om vi inte tar ett nytt grepp. I framtidens sjukvård är lösningen inte att politiker detaljstyr vården.

Vi ska ha en sjukvård där patienterna står i centrum och där vi lyssnar på personalen. Lyhördhet, specialisering och flexibilitet är framtiden.

Malin Henriksson (L)

Regionpolitiker, Simrishamn