Insändare

Sjöbos skolor ska bli Sveriges bästa

Carl-Anders Hansson ,

I sitt arbete med att ta fram en ny vision för Sjöbo kommun har man aktivt och energiskt försökt få Sjöboborna att hjälpa till. Föredömligt.

Sjöboborna har kanske inte varit så intresserade av att vara "kommunalarbetare". Dåligt.

Därför vill jag bidra med mitt förslag. Våra barn boende i Stockholm och Denver (USA) säger tillsammans med sina vänner att platsen för deras boende är till största delen vald utifrån att det finns verkligt bra skolor i närheten.

Vi, jag och min fru märkte detta först i USA på 90-talet och trenden är tydlig här i Sverige nu 15 år senare. Yngre familjer väljer bostadsort utifrån perspektivet en bra skola för våra barn.

Mitt förslag till kommunvision är Sjöbo – Sveriges bästa skolkommun.

Bara modet att presentera en sådan vision ger förhoppningar. Synnergieffekterna blir väldigt många.

Låt lärare, elever, föräldrar och andra engagerade att utveckla delmålen.

Man kan bara ha en vision annars har man gjort en önskelista, där det ena kan bytas mot det andra och fokuseringen blir suddig och ingen vet riktigt vad visionen visar.