Insändare

Skapa allaktivitetshus med konsthall på Skansen

Ortsdatering Artikeln publicerades

Under lång tid har det i Simrishamn förts samtal om var pensionärsorganisationerna ska få möjlighet att träffas. En högst berättigad begäran. Österlenpartiet kan bara beklaga att detta dragits i långbänk.

Samma sak med en konsthall i Simrishamn. Det får betraktas som självklart att vi ska ha en sådan i kommunen om vi ska fortsätta att kalla oss en kulturkommun.

Den nya och förflyttade gymnasieskolan (Nova Ackademy) har som bekant trängt ut konsthallen som fanns i Valfisken.

Sammantaget har tyvärr lokalfrågorna i Simrishamn hittills löst kortsiktigt och så kan vi inte fortsätta.

Vi vill nu föra fram en långsiktig lösning och dessutom en samlad lösning som skapar en mötesplats för såväl yngre som äldres behov och trevnad.

Mötesplatsen ska vara öppen såväl dagtid som kvällstid. Och här ska alla helt enkelt kunna sitta ner, umgås eller skingra sina kanske ensamma tankar.

Till mötesplatsen bör dessutom kopplas en konsthall.

En särskild utredare har nyligen undersökt fyra platser som möjliga för ett allaktivitetshus/konsthall.

Österlenpartiet förordar alternativet att lokalisera allaktivitetshuset/konsthallen till Skansen som är ett område intill järnvägsstationen. Varför inte intill det så kallade Lyckebyhuset som snart kommer att inrymma Österlens museum och samlingarna som tillhör Fornminnesföreningen. Det hade varit perfekt.

Skansen kommer relativt fort att bli en helt ny stadsdel i Simrishamn med bland annat bostäder, förskola och äldreboende.

Ett allaktivitetshus/konsthall kommer att väsentligen höja statusen på denna stadsdel samtidigt som det måste bli spännande att bosätta sig där.

Gerd Holm

Gunilla Aastrup Persson

Christer Persson

Alf Olle Ohlsson

Österlenpartiet