Insändare

Slopa den orättvis pensionärskatten

Mohammad Omran

Vi Kristdemokrater vill ta bort skatteskillnaden mellan pensionärer och oss som arbetar.

När man väl får pension är det inget annat än en uppskjuten lön. Det är en del av det man arbetat/tjänat in under sin yrkesverksamma tid.

Därför är det inte rimligt att de som gått i pension ska betala procentuellt mer i skatt än de som arbetar.

Förutom att ta bort skillnaden i skatt, så vill vi göra följande för våra pensionärer

Införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år ska ha lagstadgad rätt till ett tryggt boende med den service och stöd som man är i behov av.

Hemtagningsteam, vilket skall säkra en trygg hemgång från en sjukhusvistelse. All logistik med läkemedel, hemhjälp och stöd skall vara ordnat innan man kommer hem.

Höja bostadstillägget för de sämst ställda pensionärerna

Samt att aktivt motarbeta all slags av äldrediskriminering.