Insändare

Socialdemokratin borde avstå miljonbidrag från LO

Ortsdatering Artikeln publicerades

Svar på Insändare av Kent Wallin 4 april ”Moderaterna tigger på sitt sätt”.

Kent Wallin ondgör sig över att Moderaterna ber sina egna medlemmar om bidrag till att bedriva valrörelse och byta ut den idélösa regeringen.

Till skillnad från Socialdemokraterna så accepterar inte Moderaterna bidrag från juridiska personer och från 1 april i år så gäller nya regler för redovisning av inkomster som inte är partistöd eller medlemsavgifter. Transparensen är total och Moderaterna har inget att dölja.

Men skulle Socialdemokraterna någonsin våga avstå miljonbidragen från LO? Att man som medlem i facket i praktiken tvingas till partistöd oavsett vilket parti man sympatiserar med stör tydligen inte Wallin.

Man kan inte för förbjuda fattigdom, men när det gäller tiggeri kan vi inte acceptera att utländska personer livnär sig på ett sätt som vi aldrig någonsin hade accepterat av svenska medborgare.

Vi kan heller inte acceptera att dessa personers hemländer så totalt har negligerat sina egna medborgare till den grad att de finner sig nödgade att tigga i andra länder för att överleva.

Detta och att det finns en betydande andel organiserad kriminalitet förknippat med tiggeriet i Sverige gör att Moderaterna tar ställning för införande av ett nationellt tiggeriförbud. Vi vågar helt enkelt se ett samhällsproblem och föreslå åtgärder för att hitta lösningar.

Per-Martin Svensson

ModeraternaTomelilla kommun

Anders Johnsson

Moderaterna Simrishamns kommun