Insändare

Staten borde ta ansvar för sjukhusvården

Lars Lundberg (KD) Regionfullmäktigeledamot från Sjöbo Anne-Li Roshagen (KD) Ordförande Simrishamn Göran Göransson (KD) Gruppledare Ystad Susanne Balczar-Herou (KD) Tomelilla Mohammad Omran (KD) ordförande KDU Österlen ,

Skåne är ett praktexempel på att regioner och landsting inte ska styra sjukhusvården. Det är hög tid att skrota denna 150 år gamla förlegade organisering– och samla styrningsansvaret för sjukhusen nationellt hos staten.

Vården i Skåne har stora akuta problem. Problemen är inte nya, men de senaste åren med rödgrönt styre har gjort dem akuta.

Fler tvingas vänta länge på sin vård idag. I sommar är vårdplatserna drygt 200 färre än för tre somrar sedan. Det är allt svårare att få personal att vilja jobba hos oss.

Bristerna är påfallande vid Ystads lasarett.

Hjärtintensiven har inte kunnat upprätthållas i tänkt skick, utan har fått slås samman med en annan avdelning. Övervakningsavdelningen bemannas utan sjuksköterska. Och situationen är så pressad att tolv patienter härförleden blev utan vårdplats.

Och arbetsmiljön blir bara sämre och sämre. Både patienter och personal berörs av den uppkomma situationen. Därför är det hög tid att tänka om, och göra rätt.

Vi Kristdemokrater i sydöstra Skåne upplever en succesiv försämring av vården i Ystad som inte kan accepteras.

I grunden är detta inte ett intäktsproblem, utan ett styrningsproblem. Region Skåne har högre intäkter än någonsin.

Systemen är däremot ineffektiva, så de nya resurserna når inte ut till personal och patienter. Skåningarna blir lidande både ekonomiskt och mänskligt.

Med förstatligad styrning kan vi kapa onödiga administrativa kostnader och få en helt annan förändringskraft i besluten. Dessutom kan vi jämna ut de enorma skillnader i vård som råder beroende på var i landet man bor.

Ordentlig förändring måste till – för patienternas och personalens skull. Men också för att rädda och bibehålla Ystad sjukhus som högkvalitativt akutsjukhus.