Insändare

Insändare: Staten garanterar inte bra vård

Insändare Artikeln publicerades
Foto: Martina Holmberg / TT

Per Einarsson (Kd) och Lars Lundberg (Kd) skriver en insändare där de kritiserar den skånska sjukvården och menar att den bör förstatligas. Jag tror inte att staten är en garant för en bra och tillgänglig vård i Ystad.

Vi socialdemokrater har under denna mandatperiod som vi styrt i Region Skåne gjort stora förbättringar av sjukvården, så också i Ystad. Vi har anställt fler på sjukhuset men vi har också åstadkommit samarbeten med kommunerna för att gamla och multisjuka ska kunna få mer vård i det egna hemmet. Vi har byggt ut cancersjukvården så att fler med en välgrundad misstanke om cancer ska få utredning och behandling på ett strukturerat vis och inom viss tid.

Men det finns fortfarande problem med exempelvis tillgängligheten till vården, det är jag fullt medveten om. Det går inte att bortse från att bristen på framförallt specialistsjuksköterskor har gjort att det inte gått att öppna så många vårdplatser som vi hade velat. Men vi jobbar just nu intensivt med att öppna upp fler vårdplatser i Ystad.

För att lösa kompetensbristen på sikt har vi presenterat en större utbildningssatsning för att utbilda fler specialistsjuksköterskor och allmänläkare. Det är nödvändiga investeringar i skånsk välfärd som också kommer Ystad till del. Vi har nyligen återinfört sjukhuscheferna i exempelvis Ystad, som Kristdemokraterna var med om att avskaffa när ni styrde regionen. Ett nära ledarskap med det egna sjukhusets bästa för ögonen som kan arbeta aktivt med såväl arbetsmiljö som utveckling - det kommer förhoppningsvis göra det lättare att rekrytera framöver.

Vad är kristdemokraternas lösningar på sjuksköterskebristen? Ni säger att ni vill att sjukvården ska förstatligas. Men det kommer inte förbättra sjukvården i Ystad. Staten kommer inte från sin Stockholmshorisont driva på för att Ystad ska få tillräckligt med barnmorskor till den omtyckta förlossningsavdelningen eller utveckla nya arbetssätt för röntgen – det görs mycket bättre nära verksamheten.

Kristdemokraterna tillhör dessutom en allians av borgerliga partier som har lovat att privatisera två skånska sjukhus om de vinner valet. Ge nu väljarna ett svar: är det Ystad lasarett ni ska sälja ut och vad skulle det i så fall innebära för förlossningen eller akuten i Ystad?

Socialdemokraterna är en garant för att Ystads lasarett, med akut- och förlossningsverksamhet, får finnas kvar. Vi värnar de mindre sjukhusen och vinner vi valet den 9 september så kommer vi arbeta aktivt med att utbilda och rekrytera nyckelkompetenser för att stärka vården i Ystad.

Maria Nyman Stjärnskog (S)

ordförande sjukvårdsnämnd Kryh