Insändare

Sverigedemokraterna är och förblir ett enfrågeparti.

Politik Artikeln publicerades
Carl Bengtsson.
Foto: Per Nilsson
Carl Bengtsson.

Sverigedemokraterna är ett parti som brottas med många problem – och alla är självförvållade.

Man tänker kanske främst på alla skandaler, men det finns långt värre problem. Som att man i mångt och mycket fortfarande är ett enfrågeparti.

Det är partiets verkligt stora problem. Utåt för söker man ge sken av breddning, men bakom lykta dörrar är det samma gamla ältande om invandring, tiggeri och partipolitik. Tonen är fortfarande också densamma. Allt annat än nyanserad. Breddning, i mån den finns, berör bara område där invandringsrelaterade problem direkt kan kopplas till frågan. I övrigt är man mest bara mot i det mesta. Det är beklagligt eftersom många satt sitt hopp till SD, såsom partiet som skulle kunna ställa till rätta även i andra frågor. Så kommer inte att ske.

Breddningen uteblir. Vilket nu också är med och bidrar till tappet i väljarstöd. Som rörelse betraktad har Sverigedemokraterna gjort vårt land gott – men nu är man, helt på egen hand, i färd med att rasera allt. Sansade och seriösa personer motas bort medan gelikar välkomnas med öppna armar. Den breddning och förnyelse som man är i så stort behov av kommer därför garanterat att utebli. Skulle någon råka intressera sig för frågor utanför kärnpolitikens ramar, som till exempel den så viktiga och helt avgörande miljöfrågan, så blir vederbörande genast misstänkliggjord. "Är han inte en riktig SD:are?" Det finns annars många viktiga och förbisedda frågor som man kunde tagit sig an. Inte minst frågan rörande den anskrämliga arkitekturen av idag. "Arkitektupproret" hade behövt draghjälp från politiken. Sverigedemokraterna har varit inne och nuddat frågan, men mer blev det inte.

En annan fråga som hade passat partiet som hand i handske är landsbygdsproblematiken. Eftersom inget annat parti på allvar gjort anspråk på frågan, så skulle den kunnat bli SD:s egen. Men tyvärr saknas intresse.

Sverigedemokraterna är och förblir ett enfrågeparti.

Carl Bengtsson

Politisk vilde, samhällsbyggnadsnämnden Ystad