Insändare

Ta hem de svenska barnen från Syrien

Syrien Artikeln publicerades

Fler än 2 500 barn från över 30 olika nationaliteter, däribland svenska barn, lever just nu i läger i nordöstra Syrien under fruktansvärda förhållanden.

Nyligen annonserades att de amerikanska styrkorna snart drar sig tillbaka från området, något som väntas öka riskerna för barnen ytterligare.

FN har uppmanat stater att underlätta ett riskfritt återvändande för alla barn som är deras medborgare. Den svenska regeringen bör därför omedelbart ta fram lösningar som möjliggör att svenska barn hämtas hem från den mycket instabila situationen i nordöstra Syrien.

Redan den 12 april skickade Rädda barnen ett öppet brev till Stefan Löfven och regeringen där vi vädjade om att regeringen skulle agera. I brevet skrev Rädda barnen bland annat att ”Regeringens agerande är oacceptabelt långsamt. Regeringen skyler, skyller och utreder. Under tiden dör barn i flyktingläger i norra Syrien.”

Många av barnen och deras familjer, som av myndigheterna förmodas ha koppling till terrororganisationen Islamiska Staten (IS), har vistats i lägren i över ett år, medan andra har anlänt nyligen på grund av pågående strider.

Bland dem finns ensamkommande barn, barn som lever med funktionsvariation, svåra skador eller sjukdomar och barn som själva är föräldrar. Likt miljontals syriska barn har dessa barn levt genom konflikt och bombanfall.

Fler än 1 100 barn har anlänt sedan januari i år, och de når lägren i ett förtvivlat tillstånd. Enligt FN har minst 50 syriska och utländska barn dött sedan december under resan eller strax efter ankomst till lägren. Förhållandena i lägren är fruktansvärda, och barnen utsätts för livshotande risker.

Den svenska regeringen har uttalat en tydlig ambition om att skapa förutsättningar för att barnen ska komma hem till Sverige.

Den humanitära situationen i lägren är mycket allvarlig och barnen är därigenom utsatt för mycket stora risker. Därför är tiden knapp och det är viktigt att svenska myndigheter når lösningar omedelbart.

I debatten om dessa barn har säkerhetsperspektivet fått stort utrymme. Både Rädda Barnen och andra barnproffs vänder sig mot denna beskrivning. Barn är barn, dom är formbara men också kloka.

IS som våldsbejakande extrem rörelse har använt barn i sin propaganda för att utmåla dem som farliga och lojala. Det är en klassisk retorik från totalitära rörelser, att visa oskyldiga barn som lojala till rörelsen.

Varje gång människor delar IS propagandabilder så hjälper vi IS att nå sina mål och samtidigt skadar vi de barn som alltid är offer i krig.

Barnen i Syrien har individuella rättigheter och Sverige som stat har, enligt barnkonventionen och andra tillämpbara internationella konventioner, ansvar för dessa barn oavsett vilket val deras föräldrar gjort.

Regeringen, och opposition, har varit väldigt tydliga med att ingen part tror på att barn ärver föräldrars brott, att barnen inte har ansvar för sina föräldrars agerande. Ta hem alla svenska barn.

Bertil Åhnberg

Ystad

Distriktsordförande Rädda barnen, Skåne