Insändare

Två-tre minuters extra körtid bli en folkstorm

Sydöstra Skåne Artikeln publicerades
80-skylt
Foto: Peter Åklundh
80-skylt

Få saker engagerar så mycket som hastighetsbegränsningar. Sunt förnuft får alltför ofta ge vika för de svallande känslorna när hastighetsgränserna kommer på tal.

Återigen är det väg 19 mellan Ystad och Kristianstad som står i fokus med Tomelilla som motståndets centrum.

Låt oss se på verkligheten från Tomelillas horisont. Avståndet mellan Tomelilla och den korsning där väg 19 ansluter till E22 är 52 kilometer. det vill säga den vägsträcka som drabbats av Trafikverkets beslut att sänka maxhastigheten från 90 till 80 kilometer i timmen.

Elva kilometer av väg 19 går genom samhällen och områden som har lägre hastighetsgräns och som därför inte påverkas av den sänkta maxhastigheten. Dessa 11 inkluderar även inbromsnings- och accelerationssträckorna före respekte efter samhällena.

Striden gäller alltså hastighetsgränsen för 41 kilometer av väg 19. Om man kör den sträckan i 90 tar det 27 minuter. Vid 80 tar det drygt 30. Den nya hastighetsgränsen 80 kilometer i timmen kostar Österlen-borna noga räknat 3,5 minuter i extra körtid om man kör tidigt på morgonen när ingen annan "störande" trafik hindrar framfarten. Under normala trafikförhållanden blir tidsförlusten max två-tre minuter

Ställ dessa två-tre extra minuter mot den eländesbeskrivning som kryddar insändaren och Centerns överklagande av Trafikverkets beslut.

Längre arbetsdagar, tröttsammare körning som kräver mer koncentration och högre bränsleförbrukning – för att inte tala om Myndighetssveriges översittarattityd gentemot Österlen är några av de säregna argument som ska få Trafikverket att upphäva sitt beslut.

Inte ens möjligheten att en sänkt maxhastighet förbättrar den otäcka olycksstatistiken mildrar kritiken mot maxhastigheten 80.

Låt oss erkänna att Trafikverkets beslut är vettigt och att de negativa konsekvenserna för oss trafikanter är försumbara.

Det finns mycket viktigare frågor för oss Österlenbor att ta strid för till exempel att skapa så många nya arbetstillfällen att Politiken om några år inte ser Gruvbrytning som enda möjligheten att få fart på Österlens ekonomiska utveckling.

Att ta strid för något som för Österlens utveckling framåt känns mer meningsfullt än att blåsa upp till folkstormar som mestadels bara kan uppfattas som "mot" varje förändring utan att peka på bättre alternativ.

Klas Göthe

Politiskt oberoende