Insändare

Undersköterskor är ryggraden i svensk sjukvård

Tobias Baudin Åsa Regnér (S) Annika Strandhäll (S) ,

Grunden för en god kvalitet, hög patientsäkerhet och en bra tillgänglighet inom såväl sjukvård som omsorg är en god bemanning. Det betyder både ett tillräckligt antal anställda och att dessa har rätt kompetens i förhållande till arbetsuppgifterna.

Undersköterskor är Sveriges största yrkesgrupp. Inom kommunerna, i hemtjänsten, på äldreboenden och i hemsjukvården arbetar omkring 138 000 undersköterskor. De är ryggraden i bemanningen och utför centrala arbetsuppgifter.

I sjukvården arbetar ytterligare ungefär 45 000 undersköterskor – med framförallt omvårdande uppgifter. På många håll anställs nu fler undersköterskor och behovet kommer att vara mycket stort också framöver, inte minst i takt med att den svenska befolkningen lever allt längre.

Trots detta är undersköterskeyrket idag, till skillnad från många andra yrkeskategorier inom vården, inte reglerat. Det finns inga tydliga krav på utbildningen. Det är ett problem, inte minst för patientsäkerheten.

Utbildningsvägarna skiljer sig kraftigt åt innehållet varierar såväl beroende på var i landet du utbildar dig som på om utbildningen är inom gymnasiet eller vuxenutbildningen. ´

Vi vill tydliggöra vad det innebär när någon bär titeln undersköterska. När fler vårdbiträden anställs ökar också behovet av att slå fast vad som skiljer undersköterskor från vårdbiträden.

Kommunal har mycket aktivt drivit frågan om legitimation för undersköterskor. Vi är helt överens om behovet av att reglera undersköterskeyrket, att slå fast vad man måste kunna för att få kalla sig för undersköterska och vad utbildningar till yrket måste innehålla. Regeringen har nu dragit igång en utredning som ska föreslå hur detta görs på bästa sätt.

Därutöver kommer Socialstyrelsen och Skolverket att ges i uppdrag att presentera lösningar för hur vi säkerställer lika kompetenskrav och förslag på en undersköterskeexamen för utbildningen.

Vi vill öka kvaliteten, göra det lättare att både anställa och bli anställd. Detta kan också öka undersköterskeyrkets attraktivitet och bli en kvalitetsstämpel. Målet är att fler ska välja undersköterskeyrket, som kommer att vara en central del av framtidens välfärd.