Insändare

Utsläppen ökar trots Miljöpartiets ministerpost

Miljö Artikeln publicerades
Utsläppen har ökat under de snart fyra år som Miljöpartiet innehaft miljöministerposten.
Utsläppen har ökat under de snart fyra år som Miljöpartiet innehaft miljöministerposten.

Visst måste klimatförändringarna hejdas. Det är extra viktigt för södra Skåne där stora ytor kommer att översvämmas och stränderna att eroderas bort i snabb takt om havsnivån stiger.

Redan de utsläpp som har skett fram till idag kommer att höja havet med någon meter. Men världens utsläpp fortsätter i oförminskad omfattning så havet kommer att stiga med mera än så.

Sverige bör snabbt upphöra med sina utsläpp även om detta inte påverkar världens totala utsläpp. Då behöver vi i alla fall inte skämmas inför våra barn och barnbarn.

Lotta Hedberg, Mp i Tomelilla, skriver den 9 februari i YA att klimatet är en av de största frågorna för mänskligheten. Det stämmer.

Men nu har Miljöpartiet innehaft både posten som miljöminister och klimatminister i snart fyra år och utsläppen av växthusgaser har inte minskat, tvärtom. Enligt SCB ökade faktiskt de produktionsbaserade utsläppen av växthusgaser det tredje kvartalet 2017 med 1,8 procent jämfört med samma kvartal 2016.

Hur kan MP acceptera detta när man nu för första gången sitter i en regering och innehar ministerposterna som ansvarar för klimatet?

Miljöpartiet är bilfientligt. Det är inte Partiet horisont. Vi vill att landet ska gå över till elbilar så snart som möjligt. Biltrafiken står nu för en tredjedel av landets totala utsläpp.

Om vi subventionerar nya elbilar på samma sätt som Norge gör (där betalar man till exempel ingen moms på nya elbilar) kommer hälften av alla nya bilar att köra på el ganska snart. Om ett par år kommer det även att finnas tunga lastbilar som går på el.

För miljöns skull behöver vi inga höghastighetståg som kostar mellan 200 och 300 miljarder. Innan de är färdigbyggda kommer alla bilar att vara elektrifierade och utsläppsfria.

Tåg kommer dessutom aldrig att kunna ersätta personbilar och lastbilar eftersom tågen inte går ända fram dit varorna ska levereras eller där människor bor.

Horisont ska vara med i det kommunala valet i Simrishamn. Där vill vi bidra till ett utsläppsfritt samhälle genom att ta bort kravet på bygglov för solceller på taken inom tätbebyggt område, och genom att lägga solcellspaneler på kommunala tak där det är lämpligt.

Målet ska vara att kommunen får det mesta av sin el från solel som är producerad inom kommunen. Det finns sedan tidigare ett beslut att kommunen ska vara fossilfri år 2020, vilket är mycket bra.

Svante Peterson

Partiet Horisont