Insändare

Våga vägra privatisera kommunalt

Ortsdatering Artikeln publicerades

Moderat politik har entydigt fokus på privatisering och utförsäljning av kommunala bolag och verksamheter.

Det är ansvarslöst för politiken bör fokusera på vad som är bäst för kommuninvånarna.

Oftast med påståendet att privata företag är effektivare än gemensamt ägda ett påstående som aldrig bevisats.

Den enda som bevisats med privatiseringarna är att makt över ekonomi och samhälle flyttas till de fåtal som äger istället för flertalet som ägde gemensamt.

Enligt mig är det betydligt billigare och smartare för kommuner att driva den kommunala serviceverksamheten i egen regi. Ett exempel i Ystads kommun är kostnaden för larm och bevakning.

Moderater brukar ofta säga att de gemensamt ägda bolagen och verksamheterna ska koncentrera sig på kärnverksamheten. Det de glömmer att berätta är att om vi outsourcar och privatiserar kringverksamheten så blir det mindre pengar till kärnverksamheten.

Det som sällan diskuteras när en kommun säljer ut och privatiserar sin verksamhet är att kommunen därmed blir fattigare automatiskt. Först får man betalt men sedan betalar kommuninvånarna krona för krona till det privata bolaget hela köpeskillingen, räntan och vinsten.

Det privata tillför inget. Kommuninvånarna betalar allt.

Är det inte snart dags att inse att de senaste 20 årens outsourcings och privatiseringspolitik av det offentliga och samhällsservicen är ett totalfiasko. Det har inte gett de besparingar eller den kvalitet vissa trodde det skulle göra.

Nu tycker jag det är dags för en förändring. Insourcing – alltså att vi börjar utföra fler saker i egen regi.

Vad blir då resultatet av återtagandet förutom att det i princip alltid visar sig vara billigare? Jo förbättrande förhållanden för arbetare, bättre kvalitet, ökad transparens och enklare att utkräva ansvar.

Kevin Rasmussen (S)