Insändare

Var får S sina pengar ifrån?

Ortsdatering Artikeln publicerades

Tiggeri, sponsorpengar eller konfiskering av medlemsavgifter, det finns olika sätt att se på detta.

Själv har jag inte sett någon politiker tigga pengar på det sätt som Tomas Tobé förmodligen avser. Har du Kent Wallin (insändare i YA 4 april) sett något i den stilen? Däremot finns uppgifter på hur Socialdemokraterna får ihop sin kassa,

I kommande val så satsar LO 30 miljoner, + 6 miljoner årligen, offentliga bidrag 135 miljoner, lotterier 37 miljoner och andra intäkter? 41 miljoner, medlemsavgifter hör och häpna 4 miljoner i bidrag från Svenska kyrkan och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 15 miljoner, bidrag från andra delar inom den socialdemokratiska organisationen och privatpersoner 7 miljoner. Totalt 239 miljoner.

Inom LO så sympatiserade i nov. 2017 enligt SCB 44,7 procent med S, övriga partier SD, M, V, C, KD och Lib är motsvarande 51,2 procent. Av dessa utgör 20 procent Sverigedemokraterna.

LO har tydligen ingen ambition att ge partistöd i relation till medlemmarnas sympatier. Förmodligen anses de inte kapabla att rösta rätt men medlemsavgifterna tas emot och Socialdemokraterna står med öppna famnen.

Kanske borde Kent Wallin fundera över hur pengarna kommer i sitt egna parti.

Per-Åke Nilsson