Insändare

Var fjärde över 65

Sverige Artikeln publicerades

Politiska partier börjar upptäcka att varannan väljare är kvinna men har inte förstått att var fjärde har fyllt 65.

I riksdagen har endast 2,6 procent av ledamöterna fyllt 65.

Partierna redovisar efterhand sina kandidater till olika politiska församlingar inför valet. Kandidater som fyllt 65 är, med få undantag, förvisade till icke valbara platser.

En kandidat som fyllt 65 har lång erfarenhet, har tid att läsa in underlag för beslut, stannar oftast kvar hela mandatperioden och kräver inte ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Äris, Äldres rätt i samhället, uppmanar valberedningar att placera äldre på valbar plats till alla politiska församlingar.

Göte Lundqvist

Äris