Insändare

Varför väljer skolor bort studiebesök på Sysav?

Tomelilla Artikeln publicerades

För fyra år sedan beslutade Ökrab (Österlens kommunala renhållnings AB) att satsa 100 000 kronor per år för att ge alla femteklassare i Simrishamns och Tomelilla kommuner möjlighet att besöka Sysavs (Sysav = Sydskånes avfalls AB) avfallsanläggning i Malmö.

Elavfall ptervinns på Sysavs anläggning i Malmö.
Elavfall ptervinns på Sysavs anläggning i Malmö.

Skälet till satsningen var att barnen skulle få se hur vårt insamlade avfall sorteras och återvinns och samtidigt få en lektion av Sysavs eminente pedagog, Rustan Nilsson, om vikten av att sortera avfallet på rätt sätt och hur viktigt det är att vi tar vara på de resurser som finns i det insamlade avfallet i form av möjligheten till återanvändning eller användning för energiomvandling till el eller värme.

Vi vet att barnen lär sina föräldrar och syftet med satsningen är att få till en bättre sortering av vårt avfall.

Ökrab har också fortsatt sitt projekt med tävlingen ”Sladdjakten” som innebär att skolklasserna i Simrishamns och Tomelilla kommuner får vara med om att samla in mest elavfall (sladdar, småelektronik från leksaker med mera). Vinnande klass får en vinstsumma på 10 000 kronor som kan användas till vad man vill, men att förhoppningsvis ytterligare förkovra sig hur vi kan bli ännu mer miljömedvetna och på ett bättre sätt se till att motverka negativa miljöeffekter.

Nu har Smedstorps och Onslunda skolor beslutat att inte delta i något av de båda projekten, som alla andra skolor i våra två kommuner kommer att vara med i. Detta är skrämmande.

Vi är medvetna om att det är respektive skola som själva beslutar om vilka aktiviteter som man vill delta i. Slutgiltigt är det ändå den politiska styrningen som avgör vad skolorna ska prioritera.

Uppenbarligen tycker inte Christer Yrjas (C) att återvinning och sopsortering är viktigt, trots att man betraktar sig som ”ett närodlat” parti, för att ge sken av att man prioriterar miljön. Hade man prioriterat sin miljöprofil hade man gett direktiv till rektorskollektivet att dessa båda aktiviteter skulle prioriteras.

Det är det som kallas politisk styrning, Då kan man inte bara hänvisa till rektorers rätt och säga att ”det kan vi inte råda över”. Till syvende og sidst är det förhoppningsvis politiken som bestämmer.

Det är skrämmande att inte alla Tomelillas elever får ta del av hur vår avfallshantering fungerar. Denna kunskap kan man inte skaffa sig genom en ”platta”. Den måste man se på plats.

Varför får eleverna inte möjligheten att tillsammans med sina föräldrar bidra till att mer elmaterial samlas in för återvinning och på detta sätt bidra till att vi på ett bättre sätt tillvaratar det som en del anser som sopor.

Jan-Erik Andersson (S)

Axel Olsson (S)

Tomelillas representanter i Ökrabs styrelse