Insändare

Världsfrånvarande optimism

Försvar Artikeln publicerades

En av Statens byggstenar har kommit bort i hanteringen. Det är inte roligt längre.

Försvaret har lämnat fokus. I våras blev det plötsligt liv i frågan. Då framlade Björn von Sydow försvarsberedningens förslag.

Många förbättringar, fler effektiva vapen, fler stridande förband. Försvarspolitikerna blev eld och lågor.

Förvisso är de inga statsmän. Snart somnade intresset in: Inför en myndig och ”vänta och se försvarsminister” tycks elden ha slocknat.

Nu väntar vi på vad hösten ska innehålla. Kanske Putin känns farligare då. Kanske något av dagens barnsliga optimism då har vikt inför verkligheten.

Hodder Stjernswärd

Ystad