Insändare

Vi har en fantastisk sjukvård i östra Skåne

Ortsdatering Artikeln publicerades
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Sjukvården i Kryh är på många sätt fantastisk. VårdpersonaIen gör varje dag otroliga insatser för att invånarna i östra Skåne ska få vård.

I Hässleholm görs höftledsoperationer med gott resultat och hög kvalitet. Hit kommer patienter från hela landet.

På alla sjukhusen i Kryh jobbar man med att utveckla diagnostik och röntgen så att fler kan undersökas och få diagnos.

På BB i Ystad får kvinnor föda i en trygg miljö med hög barnmorskenärvaro.

På Centralsjukhuset i Kristianstad utförs avancerad kärlkirurgi.

Detta är bara en liten del av all den sjukvård som ges i vår del av Skåne. Under 2017 har sjukhusen i Kryh dessutom kunnat hjälpa till att avlasta andra delar av Skåne genom att ta emot patienter från våra andra skånska sjukhus när belastningen varit för hög.

Samtidigt har sjukvården i Kryh fått jobba hårt för att vända en ekonomiskt besvärlig situation till bättre följsamhet av den budget som är beslutad av regionfullmäktige.

Det är ingen hemlighet att vi socialdemokrater vid flera tillfällen påtalat att sjukvården behöver mer resurser. Människor lever längre samtidigt som sjukvården kan göra allt mer – det är en fantastisk utveckling som kommer kräva mer resurser i framtiden.

Alliansen har konsekvent röstat ner alla förslag till skattehöjning. Trots det drar sig Alliansen inte för att ständigt inkomma med nya kostnadsdrivande förslag samtidigt som de har invändningar mot att det kostar för mycket att ge den vård som skåningarna behöver. Det är inte seriöst.

Vi tog över ansvaret för sjukvården 2014 i en situation med skenande köer och stort missnöje bland personalen. Sen dess har vi tillfört sjukvården i Skåne mer än 6 miljarder mer och anställt drygt 2 000 fler. Vi har gjort stora satsningar på förlossningsvård, psykiatri och cancersjukvård. Vi har infört 31 standardiserade vårdförlopp för cancerdiagnoser där alla patienter med misstänkt cancer ska få samma undersökningar och behandlingar.

Därtill har vi arbetat metodiskt med att ta bort den tystnadskultur som rådde i vården. Vi har också återinfört sjukhuscheferna. Ett närmare ledarskap med det egna sjukhusets bästa för ögonen kommer innebära en stor förbättring.

Men jag är medveten om att det fortfarande finns stora problem i sjukvården.

Ingen med cancerdiagnos ska behöva vänta en dag för länge på behandling. Föräldrar med ett sjukt barn ska inte behöva sitta länge i telefonkö till sin vårdcentral och patienter ska inte behöva vänta på akutmottagningarna när de behöver en vårdplats på någon annan avdelning. En av förutsättningarna för att lösa detta är att utbilda och anställa fler specialistsjuksköterskor och fler allmänläkare.

Om vi socialdemokrater vinner valet i september kommer vi ta krafttag för att åtgärda den bristen. Alliansens enda svar på utmaningarna är att de vill privatisera två sjukhus.

Maria Nyman Stjärnskog (S)

Ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh