Insändare

Vilken nytta har vi av hamninvesteringen?

Ystads hamn Artikeln publicerades

Under ett valår vore det rimligt om det rödgröna styret förklarar för oss vanliga Ystadsbor hur hamninvesteringen är tänkt ur ett rent ekonomiskt perspektiv och med framtida ekonomiska risk i förhållande till nyttan för kommuninvånarna.

Efter min insändare i YA 5 februari har jag fått spontana gillanden från ett 20-tal personer i mitt nätverk. Hamninvesteringen verkar dåligt förankrad hos Ystadborna.

Jag har hittills inte kunnat utläsa annat än hur hamnen ska utformas, var den ska ligga, att det finns en erkänd ekonomisk risk samt en del politiskt käbbel.

Även miljöfrågor har behandlats, men inte något konkret om vad vi, redan hårt skuldtyngda kommuninvånare (motsvarande cirka 100 000 kronor per invånare inklusive ofinansierad pensionsskuld till kommunanställda), har för nytta av miljardinvesteringen och varför Ystad ensamt ska stå för hela den ekonomiska risken. Investeringen verkar främst gynna övriga Sverige samt dansk och östeuropeisk genomfartstrafik.

Jag upprepar därför frågorna från tidigare insändare. Hur har ansvariga kommunpolitiker bedömt nyttan, risktagandet och det eventuella behovet av höjd kommunalskatt i framtiden på grund av hamnprojektet? Vad säger riskanalysen?

Nu befinner vi oss i en högkonjunktur, men Ystadsborna får leva med miljardskulden i många år. Konjunkturer skiftar, liksom räntekostnader där varje ränteprocent extra motsvarar 10 miljoner kronor. Även rederiernas intresse kan förändras över tid. Det enda som säkert kvarstår är hamnens skuldsättning.

Kommunalrådets partikollega Göran Perssons sa en gång: ”Den som är satt i skuld är ej fri”. Ett budskap som klingar ohört i kommunhuset, där stadens skuld redan innan ligger i absolut topp i Skåne.

Bara ett halvår kvar till valet. Kanske nämnda hamnfrågor är alltför känsliga att besvara av det rödgröna styret.

Hans Edmén