Insändare

Varje flytt av gravsten bedöms noggrant

Vitaby Artikeln publicerades

Eivor Olsson riktar i en insändare i Ystads Allehanda kritik mot Vitaby kyrkogårds skötsel.

-
-

Vi uppfattar det som att skribenten anser att för många gravstenar har flyttats från kyrkogården till gemensam uppställningsplats. Kyrkorådet i Kiviks församling delar uppfattningen av vikten att gemensamt ansvara för den unika kulturhistorien som kyrkogården är.

Kyrkorådet gör en noggrann bedömning vid varje tillfälle något händer med en gravsten. Endast stenar som saknat innehavare kan bli aktuell för förflyttning.

Stenar som uppfyller de kulturella krav som utfärdats av länsstyrelsen, kan ej bli föremål för förflyttning.

Det är alltså gravstenar som av olika anledningar saknar ansvarig innehavare, med risk för besökare, som flyttas till gemensam uppställningsplats.

Arbetet med vår underhålls-utvecklingsplan för Vitaby kyrkogård omfattar en ny samlingsplats för gravstenar som av olika skäl måste flyttas.

Vår förhoppning är att denna lösning bibehåller kulturhistoria bättre än nuvarande uppställning.

Hör gärna av dig för en personlig dialog.

Kenneth Olsson

ordförande kyrkorådet Kiviks församling

Per Frostensson

Kyrkoherde Kiviks församling