Insändare

Ystad behöver en äldreombudsman

Ystad Artikeln publicerades

Jag vill framföra ett tack till den styrande koalitionen för att de gjort det möjligt för personer över 75 år att åka gratis inom kommunen och att ett seniorhus inrättats.

Däremot har jag inte erhållit något svar på den insändare jag skrev för cirka sex månader sedan att en tjänst om äldreombud inrättas i kommunen. Sådan tjänst finns i bland annat i Trelleborg och Helsingborg.

Ifrågavarande person skulle avlasta kommunens tjänstemän från en hel del klagomål och begäran om information, som pensionärer tar kontakt med kommunen.

Vad jag underhand fått veta är att pensionärerna där ett äldreombud finns, mycket nöjda med den service han/hon lämnar.

Det vore intressant att få veta om de politiska partierna avser inrätta en sådan tjänst.

Peter Lindgren

Distriktsordförande för SPF-Seniorerna i Skåne