Insändare

Ystads kommuns ekonomi är körd i botten!

Insändare Artikeln publicerades
Per-Axel ”Pax” Sjöholm.
Foto: Albin Brönmark
Per-Axel ”Pax” Sjöholm.

Det finns enbart två lösningar:färre anställda eller höjda skatter!

Det har varit en mängd insändare och artiklar i Ystads Allehanda om Ystads ekonomiska situation! Den gemensamma slutsatsen har varit:

Ystad kommuns kostnader är alldeles för höga. Förslagen hur det ska lösas har haglat. Ingen har emellertid brytt sig om att analysera grunderna i kommunens ekonomi! Detta trots att all information finns fritt tillgänglig. Det allra mesta finns dessutom på kommunens hemsida.

Undertecknad presenterar här de nödvändiga siffrorna och slutsatsen!

Slutsatsen är klar och tydlig! Ystad kommun måste slimma sin organisation – alltså ha färre anställda – eller höja skatten!

Här kommer min tydliga och lättförstådda förklaring och analys som förhoppningsvis även de flesta förtroendevalda politiker förstår!

De väsentliga delarna i kommunens ekonomi är skatteintäkter (kommunalskatt och statliga bidrag) och nettokostnader. Under några år nu har nettokostnaderna ökat mer än skatteintäkterna, vilket ur långsiktig synpunkt inte är bra. Då kommer till slut inte inkomsterna räcka till för att betala utgifterna. 
I december har dock kommunen de senaste åren räddats genom diverse tillfälliga ”julklappar”. Det har varit återbetalning av pensionskapital, staten har bland annat gett bidrag för invandrarmottagning, att Ystad byggt nya lägenheter och den så kallade välfärdsmiljarden, med mera är exempel på dessa välbehövliga julklappar!

Det har också varit god utdelning från de kommunala bolagen, vilket kanske kommer att försvinna då hamninvesteringen ska finansieras. Detta har tyvärr gjort att Ystads kommun har skaffat sig permanenta utgifter som egentligen har baserats på de tillfälliga inkomsterna.

2018 höll det här inte längre och Ystad gick med förlust. Visserligen bara med någon enstaka miljon, men räknar vi bort den tillfälliga ”julklapp” som också kom i december 2018 så är underskottet i den underliggande verksamheten runt 50 miljoner!

50 miljoner i underskott i en högkonjunktur !

Skrämmande siffror!

Nettokostnaderna under 2018 var knappt 1,6 miljarder kronor. Av detta var knappt 1,4 miljarder lönekostnader, arbetsgivaravgifter och andra lönebikostnader. Alla andra kostnader som avskrivningar, resor, mm ryms alltså inom resterande 200 miljoner. Också 2017 var de övriga kostnaderna 200 miljoner!

Med andra ord ökade kommunens totala kostnader med cirkaa 120 miljoner vilket helt och hållet beror ökade lönekostnader! Man anställde under 2018 cirka 120 nya medarbetare.

Ystad lämnade för ett tag sedan en rapport för första tertialen (t.o.m. april) där man visar en prognos för helåret som pekar på ett underskott på 31 miljoner. Skulle detta bli verklighet så kräver kommunallagen att det ska återbetalas på tre år, vilket då skulle öka kostnaderna ytterligare 2020-2022. Delårsrapporten visar tyvärr också att nettokostnaderna fortsätter öka mer än skatteintäkterna.
Antalet anställda har visserligen inte ökat, men man tycks inte heller ha utnyttjat den naturliga avgången under de första månaderna för att minska antalet anställda.

Hur ska kostnaderna kunna sänkas? Den som tror att man kan lösa problemet genom att inte ha vatten i fontänerna, sluta med kontanthantering och andra åtgärder inom den lilla posten övriga kostnader på 200 miljoner lever i en fantasivärld.

Situationen måste lösas inom den stora posten på, nu 2019, knappt 1,7 miljarder som hänger hop med antalet anställda. Ystads kommun har för många anställda. Låt inte meningslösa försök att småspara till 31 miljoner ta fokus från huvudlinjen att minska antalet anställda. Gör en plan för att utnyttja naturlig avgång, som för en organisation av Ystads storlek är cirka fyra procent årligen, det vill säga cirka 100 personer varje år, och styr så att den lagstadgade verksamheten upprätthålls.

Snälla politiker – lär er räkna och sluta lura er själva och kommuninvånarna!

Antingen minskar ni antalet kommunanställda eller så höjer ni skatten!

Nu ställs det krav på er politiker och tjänstemän!

Det är dags att våga och finna konkreta lösningar- och det omgående!

Per-Axel ” PAX” Sjöholm

Oroad och upprörd skattebetalare