Insändare

Ystads kulturnämnd – ingen kul nämnd

Ystad Artikeln publicerades

Sedan december 2016 har cirka 35 entusiaster i Ystads stående teatersällskap under ledning av Bror Tommy Borgström jobbat med att mejsla fram ett Klosterspel för Ystadsborna. Det är ett gigantiskt arbete allt i syfte att roa och underhålla under några sommarveckor.

Enligt anvisningar om kulturstöd informerade och sökte vi ett bidrag i mars. I april träffades representanter för klostret, kommunen, länsstyrelsen och Ystads stående teatersällskap på spelplatsen. Inga protester hördes och vi arbetade därför vidare.

Klosterspelet sommaren 2018 skulle bli en direkt fortsättning på Bror Tommy Borgströms ”Utdrivningen”. Dramatik, inlevelse, berättande, sång och komik skulle prägla denna föreställning. Hur många i kulturnämnden har sett denna föreställning?

Bror Tommy Borgström i Utdrivningen från i somras.
Foto: Mark Hanlon
Bror Tommy Borgström i Utdrivningen från i somras.

Arbetet fortgick, sponsorer stödjer och alla vi har kontakt med visar sin uppskattning för projektet.

Den 15 november, efter en handläggningstid på åtta månader, beslutar en enig kulturnämnd att det inte blir några pengar till Klosterspelen. Värre är att kulturnämnden inte ger tillstånd till att vi får spela på den plats som kommunicerats sedan mars månad. Plötsligt ansåg kulturnämnden att det var ett för stort ingrepp i en känslig och meditativ miljö under för lång tid.

Hur kan man ta ett så fegt och uselt beslut utan att kommunicera i förväg? Vi trodde inte detta var sant. Vad händer i Ystad? Uppmuntrar och stöder kommunen den kraft som finns hos den enskilda människan? Tar kommunen vara på all den pionjäranda och kunskap som finns utanför stadsapparaten?

Efter det negativa beslutet från kulturnämnden den 15 november sökte Bror Tommy Borgström mailkontakt med kulturchef Charlotta Blom vid ett par tillfällen och fick svar efter två veckor. Det finns andra chefer i kommunen som inte svarat på korrespondens på två månader. Det är sant.

Hur många städer i Sverige tror ni har fått ett sådant erbjudande som Ystad under 2017. Svar: Ingen.

Lärdomar: Efter knockouten i kulturnämnden är ensemblen besviken eftersom ett års energi och lust nu varit förgäves.

Kärleken till Ystad består och vi hoppas, trots det som hänt, att inspiration leder oss till nya utmaningar i syfte att berätta historien om den enastående pärla vi dagligen befinner oss i.

Eskil Persson, Peter Lembke, Cecilia Libertsson, Ola Lindgren, Nisse Månsson, Tommy Lundbladh, Jan Cederholm, Stefan Svensson, Bernt Östlund, Carl Gustaf Werngren.

 

Platsen vid Rosariet. betydelse och tillgängligheten för Ystadsborna får i det här fallet gå före ett spännande kulturprojekt, anser kulturnämnden. (bilden är ur YA:s arkiv från en friluftsgudstjänst från Klosterträdgården)
Foto: Sprisse Nilsson
Platsen vid Rosariet. betydelse och tillgängligheten för Ystadsborna får i det här fallet gå före ett spännande kulturprojekt, anser kulturnämnden. (bilden är ur YA:s arkiv från en friluftsgudstjänst från Klosterträdgården)

Kulturnämnden svarar:

Vi har tagit del av ovanstående insändare och ser att mycket av det som belyses är redan förmedlat i tidigare kommunikation och i nyhetsartiklar i Ystads Allehanda, bland annat den 6 december och 9 januari.

Föreningen informerades i februari, i samband med att ansökan skulle skickas in, om att bidragsansökningar av den här storleken (300 000 kronor) behandlas av kulturnämnden på sammanträdet i november då alla större föreningsbidrag inför 2018 behandlas.

Ystads Stående Teatersällskap har haft kontinuerlig kontakt med förvaltningen via kulturutvecklaren som handlägger kulturstödsärenden under hela handläggningstiden.

Det var först i början av november som kartor som visade hela omfattningen av scen och publikläktare beskrevs för nämnden och förvaltningen, ny information som gjorde att ansökan avslogs.

I december erbjöds finansiellt stöd om annan plats kunde hittas men ny ansökan om bidrag har inte inkommit.

Vi välkomnar nya initiativ som bidrar till den stora mångfald av kulturarrangemang som finns i kommunen och gör den så spännande att befinna sig i. I det här fallet gick dock hänsyn till platsens historia och betydelse för människor i Ystad före ett spännande kulturprojekt.

Mårten Mårtensson (S)

Ordförande kulturnämnden Ystads kommun

Cecilia Fahlborg (M)

2: vice ordförande kulturnämnden Ystads kommun

Charlotta Blom

kulturchef Ystads kommun