Kivik

Bygden går samman för Hanöbukten

Kivik Artikeln publicerades

Läget i Hanöbukten har länge oroat både fiskare, kustbor, myndigheter och miljöfolk. Fisken flyr kusten och vattnet har sett konstigt ut. Längre upp i bukten dör fåglar.

Länsstyrelsen har nyligen vädjat till regeringen om hjälp med att utreda problemen.

Nu tar folket i bygden själv tag i frågan och ordnar ett stort möte om läget i havet.

– Det är roligt att så många vill vara med, säger Alf-Göran Andersson i kontaktgruppen till Hanögruppens försvar.

Bakom kontaktgruppen står Byalaget och båtklubben i Kivik, Vitemölle lejeförening, även kyrkan är med på båten i form av Kiviks församling.

På mötet kommer en rad experter att redogöra för situationen i havet utanför Kivik.

Ola fiskare eller Ola Johnsson som han egentligen heter kommer förstås att vara med, han är en av initiativtagarna till Hanöbuktsfrågan.

Sammanfattar läget

Under mötet kommer man att sammanfatta läget i bukten och redovisa de problem som finns i dag och i går. Forskare och myndighetsfolk i panelen kommer att berätta vad som gjorts och kanske vad som bör göras, om det går att göra något?

Det kommer också att bli tid för frågestund efter de olika föreläsningarna.

Men man kommer också att fokusera på vad som går att göra för bukten.

Det är meningen att en lokal grupp ska bildas för Hanöbukten I Kivik.

Mötet börjar klockan 19 och är öppen för allmänheten, platsen är Kiviks kapell.