Kristianstad

Liten tidsvinst – med slopade hållplatser

Kristianstad Artikeln publicerades
Indragna busshållplatser på landsorten ger inge större tidsbesparing i superbusskonceptet.
Indragna busshållplatser på landsorten ger inge större tidsbesparing i superbusskonceptet.

Superbusskonceptet ska förkorta restiderna till Malmö, Ystad och Simrishamn. Därför föreslås en omfattande "hållplatssanering". Men tidsvinsten blir bara några minuter eller inte alls.

Superbusskonceptet innebär att vissa linjer ska trafikeras av bussar med hög bekvämlighet, kortare restider, och ha hållplatser som mer har status som stationer. Varje busshållplats som blir kvar ska byggas om till hög standard, ha p-platser för bilar och cyklar, väderskydd, klocka, högtalare och biljettautomat. Men för att klara detta till en rimlig kostnad behöver de minst använda hållplatserna sorteras ut, enligt Trivector som gjort underlagen till Skånetrafiken.

Det har också sagts att färre stopp ska ge bussarna en snabbare restid fram till målen. Men förkortningen är bara en liten del av sammanhanget. Andra tidsbesparingar görs genom ombyggnad av vägar och stråk för bussarna.

För resorna till Simrishamn och Ystad, där flest hållplatser planeras att tas bort, blir den totala tidsvinsten sex respektive sju minuter. Två minuter av dessa beror på bättre framkomlighet, en minut på att påstigning kan göras genom alla dörrar. Restidsvinsten från de slopade hållplatserna blir bara tre minuter.

För bussresan till Malmö blir tidsvinsten med det nya konceptet cirka fem minuter. Det mesta av den tiden beror på åtgärder i Lund, samt från påstigning i alla dörrar. "Någon restidsvinst från hållplatssaneringen kan inte räknas med" skriver Trivector.

Ändå föreslås flera hållplatser längs sträckorna att slopas. Målet är att varje tätort bara ska ha en hållplats för superbussarna. Undantag görs dock för Tollarp och Degeberga, vilka båda kommer att få behålla två hållplatser, enligt förslaget.

För linje 3 och 4 föreslås följande försvinna fram till Brösarp:

• Tings Nöbbelöv Stärkan.

• Kristianstad flygplats.

• Eskiltorpsvägen.

• Eskilstorp Vittskövlevägen.

• Olseröd Olserödsvägen.

• Olseröd Hasslavägen.

• Maglehem Sockenvägen.

• Brösarp Torparebron.

För att bussarna ska kunna få en "genare väg" med ökad bekvämlighet föreslås också att flera rondeller byggs om och får rödljus, där det blir prioriterat för busslinjerna. I Kristianstad föreslås rondellen på Blekingevägen ersättas med sådan ljuskorsning, för att ge bussarna en rakare genomfartsväg.

Kommunen och Region Skåne har nu tecknat avtal där kommunen förbinder sig att göra en studie på det kommunala vägnätet för det regionala busstråket och ha som underlag för fortsatta diskussioner och finansiering mellan parterna. De vägar som ska utredas är just avfarten E22 fram till Kristianstadslänken, etappen från stationen till högskolan samt en bussgata från högskolan ut mot Fredriksdalsvägen.

Uppdatering:

I slutet av 2016 gjordes en artikel om hur förslaget till indragna hållplatser fått byalag på olika håll i Skåne att engagera sig, och hur långt projektet har kommit. Sedan dess har inte mycket mer hänt i frågan, det utreds fortfarande och det är osäkert med om och hur hållplatsindragningarna blir av. Nu väntar man på ett genomförandeavtal som Skånetrafiken håller på att ta fram, och som först ska behandlas i kollektivtrafiknämnden. Flera politiker har också uttalat sig och sagt att de inte stödjer nerdragning av hållplatserna.

Fakta

Superbusskonceptet

Ska ha ett "hela resan-perspektiv" och göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

Varje stråk ska ha infrastrukturåtgärder (genare väg, snabbare framkomlighet, företräde vid ljuskorsningar) som underlättar resan, samt vara utrustad med mer påkostade busshållplatser.

Bussarna ska vara snabba, bekväma, utrustade med wifi, och locka pendlare.

Visa mer...