Kultur o Nöje

Koskällans folktoner

Kultur o Nöje Artikeln publicerades

Ulrika Bodén

Titel: Te berga blå

Skivbolag: Dimma

Temat är ensamhet. Halva året gick kullorna för sig uppe på fäbodarna: vallade kor, får och getter, lockade på dem med vallrop. Vid storhelger kom spelmän och byns ungdomar upp på besök. Dans och fest!

Denna fäbodskultur har Ulrika Bodén värnat och vårdat. Hon presenterar den som både historisk och levande. Kular och sjunger ensam, placerar tonerna på och mellan tonskalan.

Lock på korna, småprat med dem, berättande visor om fäbodlivet. Ibland tillkommer stråk- och andra stränginstrument. Allra häftigast: när Ulrika och slagverkaren Petter Berndalen skapar folkmusik av den ojämna rytmen från ledarkons klocka.