Stimulerande för fantasin

Kultur och Nöje Artikeln publicerades

Carola Perssons utställning på Sjöbo konsthall rymmer fler sällsamma berättelser, som konstskribent Simon Berg tar till sig med glädje. Här tyms både mystik, engagemang och fjärilar.

Konst
Carola Persson: ”En osedd berättelse ur stilla vind svepte fram”. Visas på Sjöbo konsthall, till 26/9

I Carola Perssons konst får vi ta del av sällsamma berättelser och skeenden. I hennes drömska bildvärld möter vi allt ifrån mystiska figurer till fjärilar och människogestalter.

Titlar som ”Två träd samtalade om gamla minnen” och ”Jag såg mig själv sittandes på en stol svävandes på en bok” visar betraktaren på ingångar till respektive verk. Men trots detta så känns det inte som om hon med titlarna vill styra betraktaren i en viss kurs. Hennes konst är lätt att ta till sig och ger upphov till fantasifulla tolkningar i många riktningar.

Persson arbetar medolika medium i ett och samma verk. Med lyhördhet för de olika teknikerna skapar hon en spännande helhet. I sättet att teckna finns en tilltalande känslighet som leder till en närvaro och personlighet. I vissa verk tar Persson in fotografiska element. I mötet mellan de två olika uttrycken, den realistiska bilden och de olika gestalterna, händer det något intressant. När hon sätter samman dessa strama komponenter med känsliga och mjuka linjer bildas en spänning i hennes verk.

I verket ”Varje morgon rullade jag ihop min madrass” visar Carola Persson en ny sida som är värd att uppmärksammas. På väggen sitter en anspråkslös rulle tyg. Tankarna går till tillfälliga sovplatser, hemlöshet och till de som ständigt är beredda på flykt. Verket omsluts av något mörkt och hårt, trots sitt enkla och mjuka uttryck.

I sällsynta falltenderar Persson att gå mot det dekorativa och sockersöta, som till exempel i bilden med fjärilen, flickgestalten och blommorna. Men för det mesta hanterar Persson enkla och banala motiv på ett intressant och modigt sätt.

Carola Perssons konst är personlig och vidsynt. Dröm, natur och vardag blir ett i hennes konst, dock utan att bli för privat. Hennes konst kännetecknas av en lätthet och lekfullhet. Här samsas det strama och mjuka i en stillsamhet och sällsamhet.