Mälteri löser flaskhals för mikrobryggerier

Trolle Ljungby Artikeln publicerades
”Det svåra är att få till en riktigt ljus pilsner. Det har vi fått med denna malt” säger Kasper Schönhult. 6 bilder
Foto:Peter Åklundh
”Det svåra är att få till en riktigt ljus pilsner. Det har vi fått med denna malt” säger Kasper Schönhult.

Ett mälteri som tar emot lokalt odlad korn. Det finns sedan i höstas i en gammal kalvlänga på Trolle Ljungby gods. Projektet är unikt i sitt slag.

Christer Yrjas, rådgivare på Hushållningssällskapet, håller ett maltkorn i sin hand.

– Där ser du själva rotspetsen. Processen ska brytas när grodden är sju åttondelar av kornets längd. Om det är svårt? Det är ett riktigt finlir.

Han lämnar över ordet till bryggaren Kasper Schönhult, som driver Charlis brygghus på Trolle Ljungby gods, för att beskriva arbetet med att mälta korn.

– Det är en förutsättning för att kunna brygga öl. Proteiner bryts ner och enzymer kickar igång i mäskningsprocessen. Efter en vecka är det klart. Då kan man krossa malten och börja brygga.

Det var några år sedan som Kasper Schönhult fick en idé. Ett mälteri i närheten hade gett honom tillgång till lokalproducerad malt. Det kändes minst sagt onödigt att Trolle Ljungbys korn skulle köras iväg för att bli malt, när han lika gärna kunde ta hand om sädesslaget på plats.

Han presenterade tankarna för SLU Balsgård som kände att det låg helt rätt i tiden. Ett möte arrangerades för intressenter.

Christer Yrjas på Hushållningssällskapet kopplades in och skrev ansökan till Leader, en metod för landsbygdsutveckling som bygger på lokala initiativ. Nästan två miljoner kronor beviljades.

Sedan började arbetet med att undersöka möjligheten för att bygga ett mälteri. Samtidigt skickade man ut intresseanmälan till alla Sveriges småbryggerier. År 2012 var de totalt 68 stycken.

– Då uppgav de sin totala efterfrågan på malt till 1500-1600 ton. Två år senare kollade vi intresset igen och då var det dubbelt så många småbryggerier i Sverige. Här vi kommer kunna producera 100 ton, säger Christer Yrjas.

Med andra ord stod det klart att det fanns ett uppdämt behov av att få lokalproducerad malt. Det ploppar upp ett mikrobryggeri i veckan, berättar Kasper Schönhult som brygger sin egen öl tvärs över gården.

Förra året byggdes mälteriet i en gammal kalvlänga på Trolle Ljungby gods.

– Vi kör fjärde "batchen" nu, två har gått bra, en gick sådär. Vi vet inte vad som gick fel, det är det vi tränar på, säger Kasper Schönhult som räknar med att så småningom förädla all sin egen pilsnermalt.

– Det är en dröm att göra allt från grunden.

Det närmsta mälteriet finns i Halmstad och är gigantiskt. Annars finns inget i Sverige som kan jämföras med det som nu byggts på Trolle Ljungby gods. Förhoppningen är inte att bli stora, utan att bidra med ytterligare en dimension till lokalt producerade öl från mikrobryggerier.

– Det kommer ständigt nya lokala småbryggerier men vad är egentligen lokalt? Det är vattnet. Om malten kommer från Finland eller Tyskland, det är det ingen som pratar om. Lokalproducerad öl är att använda lokala råvaror som förädlas lokalt, säger Christer.

Nu är mälteriet inget Leaderprojekt längre, utan drivs vidare i en ekonomisk förening som består av flera intressenter. Ambitionen är att andra ska komma och legomälta. Det vill säga att man kommer med sitt korn som man får mälta på plats. Folk ringer hela tiden och vill komma på studiebesök.

– Planen är också att vi ska sälja egen malt. Men det kan vi inte göra nu, vi är fortfarande i en testkörning. En annan målsättning är att så småningom bygga en större anläggning, säger Christer.

När räknar ni med att gå runt?

– Vi behöver känna oss för lite mer, men inom sex månader hade varit flott, säger Kasper.

– Ja, det måste vi, säger Christer.

Fakta

Detta är mältning

Kornet lassas in i längans vind. Därifrån fälls det ned i ett stort kar via en lucka, två ton åt gången. Sedan startar processen som är grunden för all öltillverkning – mältningen. I korthet är malt säd, vanligen korn, som fuktats med vatten och fått gro. Totalt tar processen en vecka.

Visa mer...