Allmänintresset vann

Ledare Artikeln publicerades
Omstritt konstverk.
Foto:Anette Sjöstrand
Omstritt konstverk.

Ulf Lundell är inte bara en del av konstverken på Kivik Art Centre; han är också en del av samhället.

”Vad är det? Simrishamns cirkus?”

Orden är Ulf Lundells och kommer från det öppna brev som han skrev i Ystads Allehanda i augusti 2012. Det handlar om den långa striden om de konstverk som är uppförda av Kivik Art Centre på Lilla Stenshuvud strax söder om Kivik och som har Ulf Lundell som granne.

Lundell har framför allt tagit strid mot det 18 meter höga utsiktstorn från vilket han anser att man kan se in i hans hus.

På torsdagen skrevs ett nytt kapitel i den utdragna rättstvisten när mark- och miljödomstolen gav myndighetsnämnden i Simrishamns kommun rätt att bevilja de uppförda konstverken bygglov.

”Vid en avvägning mellan de allmänna och de enskilda intressena anser mark- och miljödomstolen att det finns skäl att bevilja bygglov för konstverken”, står det att läsa i domen.

Det är ett bra besked. Men än är det för tidigt att ropa hej. Domen från mark- och miljödomstolen kan överklagas och då är cirkusen igång igen. Fortsättning kan alltså följa om Lundell väljer att kämpa vidare

Kivik Art Centre grundades för tio år sedan med syfte att vara en mötesplats för både konstnärer och allmänheten. Att dessutom det natursköna området gjordes mer tillgängligt är ett lyft för friluftslivet och turismen i kommunen.

Men när att antal konstverk efter ett par år uppförts i den blivande skulpturparken gillades dessa inte av en granne, artisten, författaren och konstnären Ulf Lundell. Han menade att han sökt sig till en avskild plats för att få lugn och ro när han bosatte sig i området och att utsiktstornet störde honom. Det kom att bli starten på en segdragen rättstvist där Lundell vunnit många segrar, framför allt att konstverken måste ha bygglov.

Särskilt infekterad blev striden när myndighetsnämnden i Simrishamn 2012 fattade beslut om tillfälliga bygglov för konstverken. De tillfälliga byggloven upphävdes sedan av länsstyrelsen. I den nu aktuella domen har mark- och miljödomstolen tagit ställning till de permanenta bygglov som nämnden har beviljat.

Ett tungt vägande skäl till att Kivik Art nu får rätt var att det sedan tidigare finns två sommarstugor och ett par master som tillhör Förvarsmakten uppe på Lilla Stenshuvud och från vilka Ulf Lundells fastighet är synlig. Utsiktstornet som byggdes 2008 innebär därmed inte en betydande olägenhet för Lundell, enligt mark- och miljödomstolen. Dessutom anser domstolen att konstverken har integrerats väl i miljön och inte skadar de värden som finns i området.

Den som varit på plats inser också att avståndet mellan tornet och Ulf Lundells tomt helt enkelt är för stort för att man ska kunna se något av intresse.

Den utdragna processen har tagit hårt på Kivik Art eftersom skulpturparkens framtid varit osäker. Förhoppningsvis innebär torsdagens besked en nytändning och att den framtida finansieringen från bland annat Region Skåne och Simrishamns kommun kan säkerställas. Det är mycket välkommet eftersom skulpturparken är ett lyft för hela bygden.

Just detta är viktigt att lyfta fram. Allmänintresset vann. Ulf Lundells förlust är en seger för samhället. Det finns alltid ett samhälle utanför den egna tomtgränsen.