Bevara Ystads arv i hamnstaden

Ledare Artikeln publicerades

Det nya bostadsområdet måste ge Ystad en fortsatt unik karaktär.

Ystad står inför en stor stadsomvandling med bostadsplanerna för hamnområdet. Hur kan Ystadsborna påverka vilken inriktning den nya stadsdelen tar?

Stadsarkitekten Leila Ekman bjöd i en insändare in medborgarna till dialog, och då får man hoppas att Ystadsborna tar chansen – och att de sedan också lyssnas till. Läser man Ekmans insändare är intrycket att hon förespråkar det modernaste av det moderna: ”Den gamla medeltida staden kommer återigen att klara av att samsas med en ny, modern stadsdel, som den gjort så många gånger förr.”

Nu är det nog ändå så att det är just den gamla medeltida staden som ger Ystad dess särprägel, precis som de bevarade delarna av trästaden i Hjo vid Vättern.

Lars Toftemar skriver, också det i en insändare i YA, att Hamnstaden riskerar att bli ännu en ”i den vita trista anonyma massa som har blivit ett signum för hamnstäder”. Han har en viktig poäng. Som också Ystads Allehanda påpekat på ledarplats (Våga bygga unikt 31/7-17) är det fega alternativet att bygga efter den rådande dominerande arkitektskolan.

Det modiga är att plocka upp den egna stadens särdrag. I Ystads fall kan det självfallet handla om den unika stadskärnan och att föra dess arv vidare ut i en ny stadsdel. Det är inte samma sak som att försöka göra en exakt kopia. Minst lika häftigt vore att plocka upp arvet från hamnen: det marina, handeln och industrin. Precis som Ystad tog tillvara på det militära arvet på ett självklart sätt.

När Leila Ekman frågar ”Har den industriella hamnen med sina lagerbyggnader, höga silon, och stora parkeringar skadat den gamla staden?” så är kanske svaret att den har fyllt sin funktion, skapat jobb och ekonomi, och att den då är värd ett bättre öde än att helt suddas ut från minnet. En hyllning till det gamla kan skapas i små detaljer eller i större grepp, men det vore fel att låta allt det som har varit gå till spillo. Att inte lyfta fram Ystads historiska särprägel i nybyggnationen skulle vara att förstöra ett kapital som föregående generationer har lämnat efter sig, från arbetare till direktör.