Ledare

En bättre skola är allas ansvar

Ledare Artikeln publicerades
Moderatledaren Anna Kinberg Batra tillsammans med rektorerna Jessica Håkansson och Lotta Grenter på Framtidskompassen.
Foto:Mattias Karlsson
Moderatledaren Anna Kinberg Batra tillsammans med rektorerna Jessica Håkansson och Lotta Grenter på Framtidskompassen.

Att lyfta fram goda exempel är ett viktigt redskap för att förbättra skolan, men det räcker inte på långa vägar.

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra kommer till moderatledda Vellinge kommun för att besöka en friskola. Vad kan gå fel? Just ingenting.

Så går det att beskriva moderatledarens visit på Framtidskompassen i Vellinge på måndagen. Men det finns också en annan bild att lyfta fram, det goda exemplet på hur en skola kan förbättras.

Anna Kinberg Batra reste på måndagen till Skåne för att besöka skolor i Vellinge och Helsingborg. Detta är en del i Moderaternas arbete att ta fram en ny skolpolitik, det så kallade Skolinitiativet, som lanserades i höstas och som ska bana väg för att M ska bli det ledande skolpartiet. Det ska uppnås genom att man lyssnar på experter och letar upp bra idéer för skolan. På Framtidskompassen mötte Kinberg Batra både personal och elever. Och det verkligen bubblade av energi när rektorer och pedagoger berättade om sitt arbete.

”Det mest fantastiska man kan göra, att vara lärare”, som en av lärarna beskrev det.

Framtidskompassen har totalt 800 elever och består av två skolor, en i Västra Ingelstad och en i Vellinge. De två skolorna var tidigare kommunala och blev friskolor för fyra, fem år sedan. De två rektorerna, Jessica Håkansson och Lotta Grenter, på respektive skola tog över verksamheterna i egen regi.

De senaste åren har eleverna på Framtidskompassen haft en god resultatutveckling och i dag har alla gymnasiebehörighet när de går ut nian. Ett tydligen bevis att man arbetar rätt fick man nyligen då skolan som en av tre skolor i Sverige fick kvalitetsutmärkelsen ”Bättre skola” för 2015.

Det är viktigt att lyfta fram det arbete som gjorts av personalen på Framtidskompassen, men så finns det också goda förutsättningar. Fina, ljusa skollokaler, en god lärarbemanning och att Vellinge är en välmående kommun är givetvis viktiga framgångsfaktorer. Lägg därtill att kommunen under åren haft en minimal flyktingmottagning så förstår man att det på andra ställen i Skåne finns helt andra förutsättningar för att lyfta elevernas resultat.

Det är den svenska skolans verklighet, det finns stora skillnader inom landet och utvecklingen går på många sätt åt fel håll. Det finns bra och dåliga skolor, liksom kommuner som lyckas bra och mindre bra. Ska man förändra skolan behövs det stora insatser.

Vad ska då göras? Här gäller det att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Bra exempel måste lyftas fram för att visa hur en skola kan förbättras under rådande förhållanden. På samma gång finns det en rad utmaningar och problem för skolan, elevernas försämrade resultat, den stora lärarbristen och den minskade likvärdigheten.

Lägg dessutom till ett stort ökat antal nyanlända elever som börjar i skolan de närmaste åren vilket kommer att öka trycket på hela skolsystemet. Med allt detta sammantaget kommer det inte att räcka med att låta de goda exemplen inspirera andra. Det krävs så mycket mer, dels av politikerna, dels av samhället i stort.

Att det finns stora skillnader inom landet är Anna Kinberg Batra väl medveten om och hon är tydlig med målsättningen.

”Ingen ska behöva utsättas för att gå i en dålig skola, det ska inte behöva ske någonstans i landet”, säger hon och pekar på att det är just i områden med social tyngre miljö som skolan har en än viktigare roll som den kanske enda kontakten med vuxenvärlden.

Kinberg Batra poängterar att Moderaterna är precis i början av sin förnyelse av skolpolitiken. Då är det att lyssna och lära som gäller. Från Vellinge fick hon ett exempel på hur en skola kan förbättra sig. Men det krävs så oerhört mycket mer än så. På vägen mot en bättre skola måste alla partier ompröva sin skolpolitik.

Förvisso hände det mycket under Alliansens åtta år vid makten då en rad skolreformer sjösattes. Nya läroplaner, ett nytt betygssystem, en ny lärarutbildning och införandet av lärarlegitimation är några av de förändringar som skolan har genomgått. Det är viktiga reformer men ändå tycks det inte räcka. Och än så länge har den rödgröna regeringen inte gjort några bestående avtryck alls i skolpolitiken.

Även om kommunerna i dag har huvudansvaret för skolan måste staten ta ett större ansvar för att göra skolan mer likvärdig. Här måste riksdagspartierna visa vägen och ta fram konstruktiva förslag på hur alla barn oavsett när och var de börjar skolan ska ha lika god tillgång till en bra skola. Även föräldrarna har ett ansvar att visa barnen att skolan är viktig och att kunskap är värdefullt. Det samhälleliga engagemanget för skolan måste helt enkelt bli större.

Skolan kan mycket väl bli en avgörande valfråga 2018. Om Alliansen då går till val med en gemensam skolpolitik återstår att se, det kan hända mycket fram till valet. Alldeles oavsett måste arbetet fortsätta med en bättre skola.

Det är i skolan som de stora samhällsfrågorna möts. Det är i skolan som nya generationer får sina kunskaper och värderingar, medborgare som ska bygga framtidens Sverige. För att lyckas med det måste den negativa kunskapsutvecklingen vändas samtidigt som alla barn ges en bra ingång i skolan, oavsett om de är födda i Sverige eller nyanlända.