Gröna skygglappar håller kolkraften vid liv

Ledare Artikeln publicerades
Brunkol, ej att förväxla med grönkål.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Brunkol, ej att förväxla med grönkål.

Dyrare och miljöfarligare el är resultatet av förtida kärnkraft. Se på Tyskland.

Elen blir dubbelt så dyr i vinter. Det säger Faraz Azima, vd på elprissajten Elskling, till lantbrukets affärstidning ATL (31/8). Sommarens torka innebär tomma vattenmagasin, och stigande råvarupriser. En del av kärnkraften står stilla under september på grund av översyn.

Blir det en kall vinter kommer Sverige återigen att behöva importera el. Det skedde exempelvis 2016 (Ny Teknik 15/1 -16). I södra Sverige kommer den importen ofta från Danmark eller Tyskland, två länder som ibland nämns i positiva ordalag i den svenska energidebatten.

Danmark genererar nämligen 39 procent av sin el från vindkraft, en hög andel som svenska miljövänner tittar storögt på. Den tyska utbyggnaden av förnybar energi har också gått snabbt de senaste åren. Tysk vindkraft producerar ungefär 78 terawattimmar el varje år – runt hälften av hela den svenska elkonsumtionen.

Det är bara den lilla detaljen att Tysklands energisystem till två tredjedelar består av fossil energi. I Danmark är kolkraftens andel av elproduktionen nästan 20 procent (siffra korrigerad, tidigare publicerad var felaktig). Jämför detta med Sverige, som har ett nästan helt fossilfritt system.

I Dagens ETC (22/8) vänder sig professor Tomas Kåberger mot beskrivningen att Sverige importerar tysk kolkraft, och att Tyskland ersatt kärnkraft med fossil el. Han pekar på att utbyggnaden av förnybar energi varit nästan dubbelt så stor som minskningen av kärnkraft sedan 2010.

Det är förstås bra att den förnybara energin växer. Men om tyskarna också behållit sin kärnkraft hade kolkraftens produktion kunnat minska med ytterligare cirka 64 terawattimmar. Eftersom ett typiskt kolkraftverk släpper ut cirka 6 miljoner ton koldioxid varje år innebär detta att Tyskland varje år kunde ha släppt ut 57 miljoner ton mindre koldioxid i atmosfären varje år. Det motsvarar mer än hela Sveriges årliga utsläpp, inklusive industri och transporter!

Detta är konsekvensen av kärnkraftsmotståndet från så kallade miljövänner. Kolkraften lever vidare med löftet om förnybar energi som syre. Istället för att Barsebäck och Ringhals reaktorer exporterar koldioxidfri energi till Danmark och Tyskland riskerar elen att gå i motsatt riktning. Och tyskarna släpper ut ett extra Sverige varje år, helt i onödan.

I den svenska valrörelsen har Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor visserligen försökt peka på kärnkraftens vikt de kommande åren (DN 16/8). Men energiuppgörelsen från 2016 har gjort att frågan redan är avstädad.

Det lär visa sig vara ett stort misstag. En naturlig följd av den minskade användningen av fossila bränslen, inte bara i elproduktionen, utan överlag, är en ökad elanvändning. När allt från våra stålverk till våra flygplan och bilar ska gå på el måste både kapaciteten och förmågan att leverera el i ett stadigt flöde öka.

Att i det läget förlita sig på våra södra grannländer och deras kolkraft innebär att utsläppen inte kommer att minska i tillräcklig takt. Kärnkraften behövs i såväl Sverige, som Kina och Tyskland. Låt inte miljövännernas skygglappar och ovetenskapliga kärnkraftsmotstånd riskera klimatet.