Ledare

Kajsa Dovstad: Vänsterfeministernas sex timmars arbetsdag är en kvinnofälla

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Adam Ihse/TT

Om kvinnor jobbar mindre på arbetet lär de jobba desto mer hemma.

Tvärtemot vad förespråkarna hävdar riskerar sex timmars arbetsdag på äldreboenden och sjukhus att minska jämställdheten genom att cementera traditionella könsroller.

När kvinnligt dominerade yrkesgrupper får färre timmar på jobbet och mer tid hemma befästs normen att hushållsgöra är för kvinnor och lönearbete är för män.

Vill vänsterfeminister återinföra hemmafruarna? I så fall är arbetstidsförkortning i offentlig sektor rätt väg. Om inte borde de tänka både en och två gånger till innan de gör kvinnor en björntjänst.

Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ vill se sex timmars arbetsdag på hela arbetsmarknaden. Miljöpartiet nöjer sig nationellt med att kräva sju timmar. Lokalt och regionalt driver dock otåliga politiker från såväl V, FI, MP och S att offentligt styrda verksamheter går före. Var är deras feministiska analys? Att förkorta arbetstiden på hela arbetsmarknaden kostar skjortan, men att enbart tvinga personal i kvinnodominerade yrken att gå hem tidigare är både dyrt och riskerar att bli dåligt för jämställdheten.

På flera håll i landet testar kommuner och landsting att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på offentliga inrättningar. På många ställen har det blivit en dyr affär - den minskade arbetstiden har inte sänkt sjukskrivningstalen som tänkt. För vissa arbetsplatser har det dock, inte helt oväntat, blivit en fördel att ha bättre villkor än konkurrenterna.

Parallellt med att minska arbetstiden strävar samma vänsterpolitiker efter att uppvärdera traditionella kvinnoyrken som sjuksköterska, undersköterska och förskollärare. Genom kraven på kortare arbetsdag fäller de krokben för sig själva. Vem vill betala en sjuksköterska mer om hon jobbar mindre? Inget högstatusyrken karakteriseras av att folk arbetar lite. Tvärtom - läkare, jurister och ingenjörer jobbar ofta mer än de normala 40 timmarna i veckan.

Vänstern slår in en kil mellan de som arbetar mycket och de som arbetar lite. Exempelvis har försök med sex timmars arbetsdag i vården utelämnat läkare. Undersköterskor och sjuksköterskor får 30 timmars arbetsvecka medan läkare, trots kompensationsledighet för jour, arbetar i snitt 41,1 timmar i veckan plus obetald övertid. Hur ska sjuksköterskor kunna utvecklas i sitt yrke om de inte får arbeta?

Ibland kritiseras Alliansens arbetslinje för att fokusera för mycket på jobb och missa att människor kan vilja prioritera andra värden i livet. Problemet är att vänsterns ledighetsvurmande inte ger individen något alternativ. Den som vill arbeta mindre kan jobba deltid, men den som vill arbeta mer erbjuds inga valmöjligheter.

Bekymret med kvinnor som bränner ut sig borde i stället lösas med mer RUT-avdrag, så att fler kan välja bort hemarbetet. Att förbjuda karriärkvinnor är inte en jämställdhetspolitik värd namnet. Sex timmars arbetsdag är en feministisk pyrrhusseger.