Mot ljusare tider

Ledare Artikeln publicerades
Gillas av de flesta.
Foto:Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Gillas av de flesta.

Hälften av svenskarna anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll, enligt den senaste undersökningen som utförts av SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Vilka frågor är det som skapar mest oro? Förändringar i jordens klimat, ökad antibiotikaresistens, terrorism, miljöförstöring och ökad främlingsfientlighet hamnar på den senaste topp-fem-lista som presenterades på ett seminarium förra veckan (25/4). Betydligt längre ner kommer försämrad välfärd och ekonomisk kris.

Den fråga som överlägset flest nämner när de får en öppen fråga, utan färdiga svarsalternativ, om oro är dock integration och immigration.

De som är mest kritiska till utvecklingen i samhället sympatiserar med något av ytterkantspartierna: Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. De sverigedemokratiska sympatisörerna utmärker sig därför att de är mer oroliga än alla andra på de flesta undersökta områden och de är också signifikant mer kritiska till regeringen, EU och medierna.

Unga personer och de med högersympatier hyser också störst misstro mot etablerade medier, politiska partier och riksdagen. Tappet i förtroende för public service och dagspressen är också tydligt i dessa grupper under de senaste åren.

I och med att SD har vuxit sig starkare har många börjat tala om att det nu finns tre politiska block. Detta syns tydligt i väljarkåren: 37 procent anger att de har hjärtat till höger, 31 till vänster och 32 procent varken eller. Intressant att notera är att andelen partiövertygade tangerar all time low; bara 49 procent uppger att de är lojala med ett visst parti.

Vad finns då på plussidan i SOM-undersökningen?

En förkrossande majoritet av svenskarna känner ett stort välbefinnande på såväl arbetet som fritiden.

Fler har en positiv bild av den svenska ekonomin än tidigare; bara 35 procent uppger att den blivit svagare under det senaste året. Optimismen är också långt större än under 1990-talskrisen då nio av tio svenskar i åratal menade att de ekonomiska förhållandena försämrades.

Förtroendet för EU är starkt i Sverige, och brexit har inte förändrat opinionen. Hälften av svenskarna gillar EU och en fjärdedel ogillar det svenska medlemskapet.

Forskarna på SOM-institutet ser heller inget stöd för det populära påståendet att det bildats filterbubblor där man bara träffar likasinnade. Människor tar generellt sett del av ett brett nyhetsinnehåll via sociala medier. Inte heller ökar politikerföraktet – tvärtom faktiskt. Förtroendet för den svenska demokratin är också högt och stabilt.

Detta bådar gott i tider när det blåser populistiska vindar över Europa, häftigt uppiskade av missnöjespolitiker som Jimmie Åkesson och Marine Le Pen.

SOM-undersökningen visar att polariseringen ökar i frågor som rör immigration, mångkultur och globalisering även i Sverige. Då gäller det att den stora anständiga majoriteten står kvar stadigt och håller i hatten.

Historien visar att orosmoment kommer och går. Efter aprilvädret kommer en härlig blomstertid.